To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Folk Music Collection vol. 8
PIERWSZY PODHALAŃSKI POPIS KONKURSOWY LUDOWYCH MUZYK GÓRALSKICH
ZAKOPANE 18–20 KWIETNIA 1952

Instytut Sztuki PAN, 2013

CD nakład wyczerpany

     Występ każdej muzyki poprzedza zapowiedĽ konferansjera wydzielona na płycie jako oddzielna ¶cieżka (track). Zapowiedzi nie zawsze s± zgodne z zapisem nazwisk i danych o wykonawcach uwzględnionych w archiwalnych protokołach. W zapisie nut i nazwisk muzykantów uwzględniono ich brzmienie w gwarze podhalańskiej (np. Styrczula - Styrcula, Trzebunia - Trebunia).
     W nawiasach kwadratowych ujęto całkowity czas trwania ¶cieżki. W nawiasach okr±głych wskazano punkt startowy indeksów (b, c, d...) względem pocz±tku ¶cieżki. Podana warto¶ć okre¶la kolejno minutę i sekundy wskazane na liczniku, np.: (00:43) oznacza, że indeks ten zaczyna się w 43 sekundzie danej ¶cieżki.


  Płyta CD nr 1:
 1. Muzyka Obrochtów z Zakopanego - zapowiedĽ
 2. a. Hej, Madziar pije - marsz [01:33]
  b. (00:43) Jo ci puowiadała, Anielo
  c. (00:57) Sabałowa
 3. PódĽmy chłopcy do sałasa - ozwodna [00:37]
 4. Orawska [01:15]
 5. Sabałowa [01:12]
 6. Hej, Janicku, serdecko - do zbójnickiego [00:31]
 7. a. W murowanej piwnicy - zbójnicki [02:56]
  b. (00:36) Do starego zbójnickiego
  c. (00:53) W murowanej piwnicy - zbójnicki
  d. (01:06) Idzie zim ku zimie - krzesany do zbójnickiego
  e. (01:44) Do zbójnickiego - do zwyrtu
  f. (01:57) Hej, ide w las - marsz Chałubińskiego
  g. (02:33) Marsz jaworzyński
 8. a. Siedzi ptosek na ruokicie - krzesany po trzy [01:50]
  b. (00:21) Ozwodna Jędrusia
  c. (01:00) Siedzi ptosek na ruokicie - krzesany po dwa
  d. (01:19) Ozwodna Jędrusia
  e. (01:32) Siedzi ptosek na ruokicie - krzesany po dwa
 9. Wieczna (pierwsza) [01:03]
 10. Wieczna (druga) [01:16]
 11. W lesie grzyby - krzesany po ¶tyry, grzybowa [00:44]
 12. Ozwodna Bartusiowa [00:43]
 13. Muzyka Bronisławy Koniecznej-Dziadoń z Bukowiny Tatrzańskiej - zapowiedĽ
 14. a. Hej, Janicku, serdecko - do zbójnickiego [02:00]
  b. (00:42) PódĽmy chłopcy do sałasa - ozwodna
  c. (01:05) Hej, Madziar pije - marsz
 15. a. Pytacka [03:57]
  b. (0:41) Sabałowa
  c. (1:10) Ozwodna
  d. (2:02) Ozwodna
  e. (2:43) Hej, górol jo se, górol - ozwodna
  f. (3:15) Ozwodna
 16. a. Krzesany po trzy [03:32]
  b. (0:36) Krzesany po ¶tyry
  c. (0:57) Matejowa
  d. (1:27) W lesie grzyby - krzesany po ¶tyry, grzybowa
  e. (2:19) Krzesany po dwa
  f. (2:41) Kiek se pasał krowy - krzesany po ¶tyry
 17. Muzyka Ma¶niaków z Ko¶cieliska - zapowiedĽ
  Muzyka gra na złóbcokach:
 18. a. Hej, Madziar pije - marsz [00:52]
  b. (00:37) Jo ci puowiadała, Anielo
 19. Sabałowa [00:48]
 20. Krzesany po trzy [00:42]
 21. Matejowa [00:34]
 22. Pytacka [00:41]
 23. Krzesany po trzy [00:35]
 24. Ozwodna [00:39]
 25. a. Ozwodna [01:39]
  b. (00:39) Zielona lipka - zielona
  Muzyka gra na skrzypcach:
 26. Ozwodna [00:40]
 27. Sabałowa [00:40]
 28. W lesie grzyby - krzesany po ¶tyry, grzybowa [00:55]
 29. a. Hej, Janicku, serdecko - do zbójnickiego [00:48]
  b. (00:26) Zabili zbójnicy kapitana - marsz
 30. W murowanej piwnicy - zbójnicki [00:27]
 31. a. Idzie zim ku zimie - krzesany do zbójnickiego [00:53]
  b. (00:29) Do zbójnickiego - do zwyrtu
 32. Muzyka Chotarskich z Ko¶cieliska - zapowiedĽ
 33. Hej, ide w las - marsz Chałubińskiego [00:31]
 34. Siadaj na sanie - weselna wywodna (pierwsza) [00:32]
 35. Ozwodna Ko¶cieliska [00:23]
 36. Pytacka [00:30]
 37. Idzie z góry zbójnicek - krzesany po trzy a raz [00:22]
 38. a. Hej, Janicku, serdecko - do zbójnickiego [00:33]
  b. (00:15) Zabili zbójnicy kapitana - marsz
 39. a. W murowanej piwnicy - zbójnicki [01:23]
  b. (0:23) Do zbójnickiego
  c. (0:29) Do zbójnickiego
  d. (0:40) Krzesany po ¶tyry
  e. (1:09) Do zbójnickiego - do zwyrtu
 40. Sabałowa [00:25]
 41. a. Sabałowa [01:50]
  b. (00:13) Ty se dziywce - sabałowa
  c. (00:35) Sabałowa
  d. (01:07) Hej, kieby¶ dziywce
 42. a. Krywaniu - ozwodna [01:40]
  b.(00:43) W lesie puod reglami - ozwodna
  c. (01:16) Ozwodna
 43. a. Hej, ide w las - marsz Chałubińskiego [01:47]
  b. (00:11) Hej, Madziar pije - marsz
  c. (00:32) Jo ci puowiadała, Anielo
  d. (00:45) Tańcuj, tańcuj, wykręcaj - polka
  e. (00:52) Zielona Dziadusiowa
  f. (01:09) Zielona lipka - zielona
 44. Muzyka Jana Stachonia-Kaducka z Olczy - zapowiedĽ
 45. Hej, Madziar pije - marsz [00:55]
 46. Ozwodna [00:47]
 47. a. W murowanej piwnicy - zbójnicki [02:01]
  b. (00:43) Zabili zbójnicy kapitana - marsz
  c. (01:31) Do zbójnickiego - do zwyrtu
 48. Ozwodna [00:54]
 49. Krzesany po ¶tyry [00:57]
 50. a. Ozwodna [01:53]
  b. (00:41) Ozwodna
  c. (01:14) Hej, górol jo se, górol - ozwodna
 51. a. Marsz jaworzyński [01:26]
  b. (00:38) W lesie puod reglami - ozwodna
 52. Krzesany po dwa [00:46]
 53. a. Krzesany po trzy [01:12]
  b. (00:37) Krzesany po trzy
 54. a. Ozwodna [00:54]
  b. (00:31) Zielona lipka - zielona
 55. Muzyka Dusów z Białego Dunajca - zapowiedĽ
 56. a. Weselna - wywodna (druga) [01:15]
  b. (00:24) Hej, Madziar pije - marsz
  c. (00:43) Jo ci puowiadała, Anielo
 57. Smutny zbójnik, smutny [00:36]
 58. Co sie stało Buoze w bardyjowym dworze [00:38]
 59. Hej, górol jo se, górol - ozwodna [00:42]
 60. a. Sabałowa [02:27]
  b. (0:33) Ozwodna
  c. (1:04) Krzesany po dwa
  d. (1:30) Krzesany po trzy - ze starej
  e. (2:15) Zielona lipka - zielona
 61. Wieczna [00:39]
 62. Pytacka [00:46]
 63. Ozwodna rozci±gła [00:40]
 64. a. Bedzie jarmark w Rozenbergu - spiska [01:20]
  b. (01:03) Zielona lipka - zielona
 65. Muzyka Duchów ze Starego Bystrego - zapowiedĽ
 66. a. Zabili zbójnicy kapitana - marsz [04:04]
  b. (00:27) Zasnęła Antosieńka pod lelijom
  c. (00:40) Sabałowa
  d. (01:51) Do bitki - ozwodna
  e. (02:41) Krzesany po trzy
  f. (03:19) Krzesany po ¶tyry
 67. a. Krzesany po dwa [02:37]
  b. (01:23) Ozwodna
  c.(01:54) Ozwodna
 68. Ozwodna [01:21]
 69. Pytacka [01:16]
 70. Ej, wara wam Dunajcanie [01:10]
 71. a. Co sie stało Buoze w bardyjowym dworze [00:46]
  b. (00:13) Zabili zbójnicy kapitana - marsz

  Płyta CD nr 2:
 1. Muzyka Józefa Chyca z Zakopanego-Ustup - zapowiedĽ
 2. a. Hej, Madziar pije - marsz [00:51]
  b. (00:33) Jo ci puowiadała, Anielo
 3. Ozwodna [00:43]
 4. a. Zabili zbójnicy kapitana - marsz [02:54]
  b. (00:19) W murowanej piwnicy - zbójnicki
  c. (00:50) Krzesany po ¶tyry
  d. (01:24) Krzesany po dwa
  e. (01:45) Idzie z góry zbójnicek - krzesany po dwa
  f. (02:02) Krzesany po trzy
  g. (02:24) Krzesany po trzy
 5. a. Ozwodna [01:42]
  b. (0:44) Ozwodna
  c. (1:15) Ozwodna
 6. a. Ozwodna [00:56]
  b. (0:28) Pytacka
 7. a. Sabałowa [01:19]
  b. (00:23) Ozwodna
  c. (00:36) Zielona lipka - zielona
  d. (00:46) Zielona Dziadusiowa - zielona
  e.(00:51) Hej, ide w las - marsz Chałubińskiego
 8. Muzyka Bartłomieja Stanka z Zaskala - zapowiedĽ
 9. a. Hej, ide w las - marsz Chałubińskiego [09:19]
  b. (01:16) Hej, Madziar pije - marsz
  c. (02:16) Jo ci puowiadała, Anielo
  d. (02:35) Hej, Madziar pije
  e. (03:33) Jo ci puowiadała, Anielo
  f. (03:54) Bez zielone jare z•itko - spiska
  g. (05:40) Sabałowa staro¶wiecka
  h. (07:29) Krzesany po trzy
  i. (08:57) Zielona Dziadusiowa - zielona
 10. Marsz jaworzyński [02:33]
 11. Muzyka "Sabała" z Podczerwonego - zapowiedĽ
 12. a. Hej, Madziar pije - marsz [00:56]
  b. (00:34) Jo ci puowiadała, Anielo
 13. Ozwodna [00:54]
 14. Krzesany po trzy a raz [00:41]
 15. Sabałowa [00:46]
 16. Ozwodna [00:42]
 17. Pytacka [00:53]
 18. Ozwodna [00:42]
 19. a. Sabałowa [01:13]
  b. (00:44) Zielona Dziadusiowa - zielona
 20. Do bitki - ozwodna [00:45]
 21. Krzesany po dwa [00:55]
 22. a. Krzesany po trzy - ze starej [01:29]
  b. (0:18) Idzie z góry zbójnicek - krzesany po trzy
  c. (0:27) Siedzi ptosek na ruokicie - krzesany po trzy
  d. (1:00) Zielona Dziadusiowa - zielona
 23. Muzyka Graców z Zubsuchego-Zagrody - zapowiedĽ
 24. Ozwodna sabałowa [00:44]
 25. Hej, górol jo se, górol - ozwodna [00:42]
 26. Krzesany po ¶tyry [00:41]
 27. Ozwodna [00:30]
 28. Zielona Dziadusiowa - zielona [00:26]
 29. W murowanej piwnicy - zbójnicki [00:47]
 30. PódĽmy chłopcy do sałasa - ozwodna [01:09]
 31. Matejowa [00:46]
 32. Ozwodna [00:44]
 33. Pytacka [00:47]
 34. a. Ozwodna [00:30]
  b. (0:21) Zielona lipka - zielona
 35. Hej, ide w las - marsz Chałubińskiego [00:25]
 36. Muzyka Wincentego Czernika-Kumkasa z Poronina - zapowiedĽ
 37. a. W murowanej piwnicy - zbójnicki [04:49]
  b. (1:11) Zabili zbójnicy kapitana - marsz
  c. (1:29) Ozwodna bukowiańska
  d. (2:20) Do bitki - ozwodna
  e. (3:22) Krzesany po trzy - ze starej
 38. a. Marsz jaworzyński [02:12]
  b. (00:59) Sabałowa
 39. Muzyka Chramców ze Skrzypnego - zapowiedĽ
 40. Ozwodna rozci±gła [00:53]
 41. Sabałowa [1:12]
 42. Bez zielone jare z•itko - spiska [01:05]
 43. Krzesany po ¶tyry [00:59]
 44. Do bitki - ozwodna [01:02]
 45. Krzesany po dwa [00:47]
 46. Ozwodna [01:02]
 47. Ozwodna [01:13]
 48. Muzyka Stanisława F±frowicza z Zakopanego - zapowiedĽ
 49. a. Marsz jaworzyński [01:54]
  b. (0:58) Hej, Madziar pije - marsz
 50. a. Ozwodna [03:24]
  b. (0:45) Ozwodna do tańca
  c. (1:28) Ozwodna
  d. (1:59) Ozwodna
  e. (2:43) Sabałowa
 51. W lesie puod reglami - ozwodna [01:24]
 52. a. Bez zielone jare z•itko - spiska [02:05]
  b. (01:17) Bedzie jarmark w Rozenbergu - spiska
 53. a. Zabili zbójnicy kapitana - marsz [01:32]
  b. (00:49) W murowanej piwnicy - zbójnicki
 54. Muzyka Sobka F±frowicza z Maruszyny - zapowiedĽ
 55. a. Hej, Madziar pije - marsz [01:02]
  b. (00:41) Jo ci puowiadała, Anielo
 56. Kiej jo se umre - ozwodna [00:37]
 57. Ozwodna staro¶wiecka [00:56]
 58. a. Zabili zbójnicy kapitana - marsz [01:16]
  b. (00:30) W murowanej piwnicy - zbójnicki
  c. (00:59) Zielona Dziadusiowa - zielona
 59. Krzesany po ¶tyry [00:39]
 60. Ozwodna [00:31]
 61. Bez zielone jare z•itko - spiska [00:44]
 62. Do bitki - ozwodna [01:00]
 63. a. Krzesany po dwa [00:46]
  b.(00:16) Zielona Dziadusiowa - zielona
 64. Muzyka Władysława Cudzicha z Poronina
 65. Ozwodna poronińska [00:23]
 66. Krzesany po trzy - ze starej [00:31]
 67. Siedzi ptosek na ruokicie - krzesany po dwa [00:30]
 68. Zielona Dziadusiowa - zielona [00:31]
 69. Ozwodna stara [00:42]
 70. Z góry, z góry - krzesany po ¶tyry [00:30]
 71. Pytacka [00:56]

   Kolejny, ósmy tom serii pt. Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane 18-20 kwietnia 1952 to dwupłytowy album prezentuj±cy archiwalny zapis fonograficzny bezprecedensowego konkursu kapel ludowych, który odbył się w sali teatralnej hotelu Morskie Oko przy słynnych Krupówkach ku uczczeniu piętnastej rocznicy ¶mierci Karola Szymanowskiego.   Na płytach zaprezentowano niemal trzy godziny muzyki, co stanowi prawie pełny zapis zmagań konkursowych najprzedniejszych ówczesnych kapel, tak zwanych muzyk podhalańskich. Do konkursu, w którego organizację i przebieg zaangażowany był również Państwowy Instytut Sztuki (obecnie Instytut Sztuki PAN), realizuj±cy w pierwszej połowie lat pięćdziesi±tych ubiegłego wieku Ogólnopolsk± Akcję Zbierania Folkloru Muzycznego, zgłosiło się 35 muzyk góralskich, za¶ na scenie wyst±piły ostatecznie 24 zespoły. Większo¶ć muzyków, zwłaszcza prymistów, pochodz±cych z dawnych rodów muzykanckich, które od wielu pokoleń kultywowały staro¶wieckie nuty góralskie, działało jeszcze w okresie międzywojennym. Pamiętali oni czasy słynnego Bartusia Obrochty, a ci, urodzeni w XIX wieku (najstarszy muzyk, który wyst±pił w konkursie urodził się w 1888 r.) przesi±knięci byli nutami sabałowymi, przejętymi "z pierwszej ręki". I choć zagrali oni – w większo¶ci – pierwszy raz na scenie i przed publiczno¶ci±, a więc w całkiem odmiennych okoliczno¶ciach niż te, do których przywykli na weselach, posiadach, muzykach, ich nuty zabrzmiały autentycznie. Po pół wieku nagrania zrealizowane przez Ekipę Krakowsk± Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego stanowi± dokument o szczególnej warto¶ci historycznej.   Do dwupłytowego albumu doł±czono obszerny booklet zawieraj±cy eseje etnomuzykologów Aleksandry Szurmiak-Boguckiej i Jacka Jackowskiego. W booklecie znajduj± się również: spis nagrań, informacje o muzykach oraz streszczenie w języku angielskim. Teksty s± ilustrowane cennymi archiwalnymi fotografiami pochodz±cymi m.in. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego oraz z kolekcji prywatnych. Publikację sfinansowano w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazw± "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2014.

Na płycie zamieszczono nuty góralskie w wykonaniu następuj±cych muzyk:

Muzyka Obrochtów z Zakopanego
   prym - Władysław Obrochta, ur. w 1914 r.
   sekund I - Jan Obrochta, ur. w 1879 r.
   sekund II - Stanisław Obrochta, ur. w 1916 r.
   bas - Stanisław G±sienica Jałowcy, ur. w 1895 r.

Muzyka Bronisławy Koniecznej-Dziadoń z Bukowiny Tatrzańskiej
   prym - Bronisława Konieczna-Dziadoń, ur. w 1894 r.
   sekund I - Józef Wodziak, ur. w 1922 r.
   sekund II - Jakub Budz, ur. w 1914 r.
   bas - Stanisław Budz, ur. w 1906 r.

Muzyka Ma¶niaków z Ko¶cieliska
   prym - Stanisław Styrcula-Ma¶niak, ur. w 1926 r.
   sekund I - Andrzej Styrcula Ma¶niak, ur. w 1932 r.
   sekund II - Józef Fr±czysty-Karbowiec, ur. w 1925 r.
   bas - Tadeusz Styrcula Ma¶niak, ur. w 1935 r.

Muzyka Chotarskich z Ko¶cieliska
   prym - Stanisław Nędza-Chotarski, ur. w 1893 r.
   sekund I - Antoni Nędza-Chotarski, ur. w 1920 r.
   sekund II - Józef Styrcula-Ma¶niak, ur. w 1921 r.
   bas - Józef Szczepaniak-Sywarny, ur. w 1897 r.

Muzyka Jana Stachonia-Kaducka z Olczy
   prym - Jan Stachoń-Kaducek, ur. w 1928 r.
   sekund I - Stanisław Trebunia-Tutka, ur. w 1929 r.
   sekund II - Stanisław Bobak, ur. w 1924 r.
   bas - Jan Trebunia-Kwiotek, ur. w 1924 r.

Muzyka Dusów z Białego Dunajca
   prym - Jan Wilkus, ur. w 1922 r.
   sekund I - Józef Cudzich, ur. w 1925 r.
   sekund II - Józef Wilkus-Kiernia, ur. w 1923 r.
   bas - Jan Cudzich Dusa, ur. w 1905 r.

Muzyka Duchów ze Starego Bytrego
   prym - Jakub Konopka, ur. w 1888 r.
   sekund I - Andrzej Zatłoka, ur. w 1915 r.
   sekund II - Stanisław Zatłoka, ur. w 1913 r.
   bas - Józef Knapczyk-Duch, ur. w 1888 r.

Muzyka Józefa Chyca z Zakopanego-Ustup
   prym - Józef Chyc, ur. w 1894 r.
   sekund I - Jan Topór-Sma¶, ur. w 1887 r.
   sekund II - Andrzej Topór-Sma¶, ur. w 1931 r.
   bas - Jan Jarz±bek, ur. 1899 r.

Muzyka Bartłomieja Stanka z Zaskala
   prym - Bartłomiej Stanek, ur. w 1911 r.
   sekund I - Jan Stanek, ur. w 1913 r.
   sekund II - Edward Łęczycki, ur. w 1919 r.
   bas - Stanisław Gacek, ur. w 1926 r.

Muzyka "Sabała" z Podczerwonego
   prym - Kazimierz Marduła, ur. w 1930 r.
   sekund I - Leopold Szwab, ur. w 1921 r.
   sekund II - Jan Kowalczyk, ur. w 1931 r.
   bas - Józef Iwan, ur. w 1911 r.

Muzyka Graców z Zubsuchego-Zagrody
   prym - Andrzej Graca, ur. w 1924 r.
   sekund I - Franciszek Krupa, ur. w 1907 r.
   sekund II - Wojciech Prokop, ur. w 1899 r.
   bas - Józef Prokop, ur. w 1927 r.

Muzyka Wincentego Czernika-Kumkasa z Poronina
   prym - Wincenty Czernik-Kumkas, ur. w 1910 r.
   sekund I - Franciszek ¦wider-Zbójnik, ur. w 1922 r.
   sekund II - Józef Maciata-Michalin, ur. w 1925 r.
   bas - Franciszek Czernik-Kumkas, ur. w 1924 r.

Muzyka Chramców ze Skrzypnego
   prym - Jan Jarz±bek, ur. w 1898 r.
   sekund I - Władysław Jarz±bek, ur. w 1907 r.
   sekund II - Stanisław Chramiec, ur. w 1931 r.
   bas - Stanisław Lasak, ur. w 1904 r.

Muzyka Stanisława F±frowicza z Zakopanego
   prym - Stanisław F±frowicz, ur. w 1919 r.
   sekund I - Jan G±sienica-Bednarz, ur. w 1925 r.
   sekund II - Jan Przewratil, ur. w 1920 r.
   bas - Stanisław G±sienica-Bednarz, ur. w 1897 r.

Muzyka Sobka F±frowicza z Maruszyny
   prym - Stanisław Suchecki, ur. w 1916 r.
   sekund I - Józef F±frowicz, ur. w 1904 r.
   sekund II - Jan F±frowicz, ur. w 1901 r.
   bas - Józef Janik, ur. w 1913 r.

Muzyka Władysława Cudzicha z Poronina
   prym - Władysław Trebunia-Tutka, ur. w 1942 r.
   sekund I - Władysław Cudzich, ur. w 1932 r.
   sekund II - Stanisław Trebunia-Tutka, ur. w 1929 r.
   bas - Stanisław Cudzich, ur. w 1929 r.