To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

In Crudo
SPOD NIEBIESKIEJ GÓRY

In Crudo / Stowarzyszenie Dom Tańca 2009


nakład wyczerpany

 1. Jakem jechał od swej kochanejki As I was coming back from my darling (A lyrical song tune)
 2. Słowo o muzyce What is music?
 3. Podróżniak Ride-tune
 4. Pastuszek A shepherd's dance
 5. Polka rondelek Polka
 6. Zagraj mi muzyczka - oberek Let the music play (Oberek dance)
 7. Żniwa Jasiu, żniwa Harvest, Johny, harvest
 8. Przy¶piewki polne Field ditties
 9. Szeroki las, w±skie pole - już odjeżdża serce moje Wide woods, narrow fields - my sweetheart is going away (A lyrical song)
 10. Na zielonej ł±ce sierota płakała The orphan was crying on the green meadow (A lyrical song)
 11. Lulunia A lullaby
 12. Mazurek prosty Mazurek dance
 13. Kołysanka A lullaby
 14. Pastuszek A shepherd's dance
 15. Słowo o muzyce What is music?
 16. Polka w¶ciekła Polka dance
 17. Podróżniak Ride-tune
 18. Przy¶piewki Ditties
 19. Oberek krowiarz Oberek dance
 20. Polka prztykana Polka dance
 21. Po boru chodziła, borówejk± była She was walking in the forest (Ditties)
 22. Ty miesi±czku Oh, moon, I say (A lyrical song)
 23. U mojej mamy stoi tam grusia There is the pear tree at my mother's (A lyrical song)
 24. Zasiała nam się drobna rutejka The rue has been sown (A wedding song)
 25. Melodie weselne Wedding tunes
 26. Rozczesała, rozpu¶ciła złote włosy She combed and unplaited her golden hair (A wedding song)
 27. Polka od Kor¶li z Gródek Polka dance
 28. Dołem, dołem słoneczko idzie The sun is going down (A wedding song)
 29. Podróżniak od Radeja Radej's ride-tune
 30. Słowo o muzyce What is music?
 31. Oberek Oberek dance
 32. Pie¶ń o bitwie pod Wiedniem A historical ballad on the victory of king Jan Sobieski over Turks in Vienna, 1683
 33. Oberek Oberek dance
 34. Polka Polka dance
 35. Oberek Oberek dance
 36. Słowo o muzyce What's the music
 37. Polka żydówka Jewish polka dance
 38. Oberek "Jak się chłop o sosnę zabił" "How a peasant bumped against the pine-tree and died" (Oberek dance tune)

"Spod Niebieskiej Góry - muzyka Roztocza"
   Płyta zawiera terenowe nagrania archiwalne dokonane we wsiach zachodniego Roztocza i najbliższej okolicy – Kocudza, Zdzisławice, Dzwola, Władysławów, Chrzanów, Gródki, Zaporze, Zdziłowice, Majorat i Wólka Ratajska (w latach 1993-2007) oraz w trakcie trwania Taboru (Kocudza 25 VI – 1 VII 2006). To reprezentatywny wybór dawnej muzyki instrumentalnej i ¶piewu (bez ¶piewu ¶ci¶le religijnego) głównie ze styku mikroregionów biłgorajskiego i janowskiego, aczkolwiek stanowi tylko fragment bogatej kultury muzycznej tych okolic. Graj± i ¶piewaj± najwybitniejsi arty¶ci starszego i ¶redniego pokolenia, a w kilku nagraniach również ich uczniowie. Opowie¶ć, do której posłuchania zapraszamy, tworz± także refleksje skrzypka Stanisława Głaza na temat muzyki.
"Upon the Heavenly Hill – the Music of Roztocze"
   The CD contains archival recordings made in 1993-2007 in the area of western Roztocze (Lubelskie region) and its surrounding villages. Some of the musical material was registered during the Lubelski Tabor Festival (Kocudza 25.06-01.07.2006). The present CD is a representative choice of the traditional instrumental and vocal folk music (excluding religious repertoire) from the area of Janów Lubelski and Biłgoraj. It’s only a small part of the rich musical heritage of this region. We can listen to the music of the masters – the most outstanding folk artists of the oldest generation and, in a few recordings, of their students. Part of the story that you’re welcome to enjoy are reflections on music by Stanisław Głaz, a fiddler.


Remigiusz Mazur-Hanaj

   Antologia przekazuje wszystko to, co w ludowej praktyce muzycznej tych stron kraju jest tradycyjne i wykształciło się w długich okresach czasu, tak w muzyce instrumentalnej, składzie kapel jak i w ¶piewie wraz z jego szczególn± w Polsce jako¶ci±. Oryginalnym pomysłem jest wplecenie wypowiedzi własnej jednego ze skrzypków. Słuchamy zatem muzyki Roztocza nie tylko w polu wrażeń dĽwiękowych, ale i pojęć, słów, które przylegaj± do ¶rodowiska ludowych artystów.
   Płyta wyróżnia się znawstwem i smakiem w doborze utworów. Jest też dobr± dĽwiękow± zapowiedzi± pomnikowego wydawnictwa po¶więconego Lubelskiemu w serii "Polska Pie¶ń i Muzyka Ludowa" pod redakcj± prof. Jerzego Bartmińskiego.
   The anthology presents all the traditional elements of the region’s folk music, whose long-term evolution is reflected both in instrumental music (including the choice of instruments in bands), and in the special quality of singing, which is unique in Poland. Interestingly, musical pieces have been juxtaposed with words spoken by one of the fiddlers – in this way we can listen to the region’s melody not only in the form of sounds, but also words and ideas that are inherent in the folk musicians’ world.
   The CD is distinguished by a great expertness and good taste in the choice of recordings. It is also a good predecessor of a monumental volume devoted to the Lubelskie region in the "Polish Folk Song and Music" series, edited by prof. Jerzy Bartmiński.


Prof. Piotr Dahlig

wykonawcy:
Władysław Stanicki (1933-2008) z Chrzanowa - harmonijka ustna harmonica (1, 38)
Stanisław Głaz (1933) z Dzwoli - opowiada (2, 15, 30, 36), skrzypce fiddle (4, 5, 35, 37)
Mieczysław Kloc z Majoratu (1924) - skrzypce fiddle (3)
Kapela z Dzwoli: (4)
     Stanisław Głaz - skrzypce fiddle
     Jan Zapora (1909-2001) - bębenek frame drum
Bronisław Bida (1927) z Gródek - skrzypce, ¶piew fiddle, vocals (6, 12, 27, 29, 34)
Aniela Kawucha (1910-1998) z Zaporza - ¶piew vocals (7)
Władysława Małek (1924) z Władysławowa - ¶piew vocals (8, 11)
Stanisław Fijałkowski (1928) z Chrzanowa - ¶piew vocals (9, 23, 32)
Janina Chmiel (1937) z wnuczk± Ann± Chmiel - ¶piew vocals (10, 24 - solo)
Maria Maksim (1924) z Chrzanowa - ¶piew vocals (13)
Kapela z Krzemienia: (14, 19)
     Józef Góra (1929-97) - skrzypce fiddle
     Wojciech Gzik (1918-2002) - bębenek frame drum
Kapela z Chrzanowa: (16, 17)
     Katarzyna Kozina (1928-2000) - skrzypce fiddle
     Walerian Kozina (1920-2002) - skrzypce wtór second fiddle
     Zdzisław Kozina (1944) - bębenek frame drum
Weronika Kozina (1914-2002) - ¶piew vocals (18)
Kapela ze Zdziłowic: (20)
     Bronisław Dudka (l918-2008) - skrzypce fiddle (20)
     Tadeusz Dudka (1925) - skrzypce wtór second fiddle (20)
     Zbigniew Butryn (1952) - basy bas (20)
     Czesław Chmiel (1933-2004) - bębenek frame drum (20)
Zespół "Jarzębina" z Kocudzy: (21, 28)
     Władysława Dycha - ¶piew vocals
     Irena Krawiec - ¶piew vocals
     Janina Oleszek - ¶piew vocals
     Beata Oleszek - ¶piew vocals
     Lucyna Jargiło - ¶piew vocals
     Monika Jargiło - ¶piew vocals
     Bronisława Dyjach - ¶piew vocals
Lucyna Jargiło - ¶piew vocals (22)
Zbigniew Butryn - suka (22, 25, 32)
zespół projektu "Muzyka jednej wsi - Łukowa": (26)
z Łukowej:
     Janina BĽdziuch
     Maria Groniewska
     Józefa Majkowska
     Krystyna Regiel
     Maria Gaca
     Eugenia Turczyniak
oraz
z Warszawy:
     Agata Harz
     Emilia Okołotowicz
     Katarzyna Żytomirska
z Lublina:
     Ewa Grochowska
     Agnieszka Szokaluk
Orkiestra dęta z Zaburza Brass orchestra from Zaburze: (31)
     kapelmistrz - Stanisław Smarkala (l921-2005)
Stanisław Fijałkowski - ¶piew vocals (32)
Zbigniew Butryn - suka (32)
Krzysztof Butryn - suka (32)
Kapela z Kocudzy: (33)
     Mateusz Cieliszak (1922) - skrzypce fiddle
     Bronisław Rawski (1936) - bębenek frame drum
Bronisław Bida - skrzypce fiddle (34)
Remigiusz Hanaj - bębenek frame drum (34)
Kapela Taboru: (37)
     Stanisław Głaz - skrzypce fiddle
     Mateusz Cieliszak - skrzypce fiddle
     Bronisław Rawski - bębenek frame drum
     oraz uczniowie i pies "Stefan" with students and "Stefan" the dog