To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa na Roztoczu
PORTRET ŚPIEWAKA

In Crudo / Stowarzyszenie na Rzecz Kuyltury Tradycyjnej DOM TAŃCA 2011


nakład wyczerpany

 1. Jaki żywy to śpiewał   0:12
  One and all sang
 2. Wesoło mi było (przyśpiewki)   3:02
  I was so joyful (ditties)
 3. Dlaczego człowiek śpiewa?   0:58
  Why does a man sing?
 4. W środku ogródeczka (kolęda życząca)   3:25
  In the middle of a garden (a wish-carol for a maid)
 5. Na suchej tempoli (liryczna)   3:45
  On the wothered poplar wood (a lyrical song)
 6. Po gęstej leszczynie (liryczna - nauka pieśni)   5:33
  In the thicket of the hazel-woods (a lyrical song - singing class)
 7. Od najmłodszych lat   0:46
  From the very childhood
 8. W dzień Bożego Narodzenia (kolęda)   3:41
  On the Christmas Day (a carol)
 9. Dzieciątko się narodziło (kolęda połaźników)   3:04
  The Christ-Child is born (a carol of "połaźniki")
 10. Herody (śpiewane i mówione kwestie poszczególnych postaci przedstawienia kolędniczego)   13:41
  Herody (The recitations and songs from the carolling performance)
 11. Chodzi Maniusia po pokoiku (kolęda życząca)   4:20
  Maniusia is walking in the room (a wish-carol for a maid)
 12. A cóż tam porabiasz nadobna Maniusiu (kolęda życząca)   2:40
  What are you doing there, oh, sightly Maniusia? (a wish-carol for a maid)
 13. Jako kolędnik   0:46
  As the caroller
 14. Panie Boże mój jam jest wołek twój (kolęda)   0:54
  Oh, my Lord, I'm your ox (a carol)
 15. Dziecina mała (kolęda)   1:52
  Little Christ-Child (a carol)
 16. Hej widzę jasności (kolęda)   5:08
  Hey, I see the glow (a carol)
 17. Krzyżu święty (wielkopostna)   2:08
  Oh, the Holy Cross (a song for Lent)
 18. Serdecznie oczekiwam (pogrzebowa)   2:10
  I heartily expect (a funeral song)
 19. Jako już młodzieniec   0:30
  As a young man
 20. Był sobie król (żartobliwa)   2:30
  There was a king (a humorous song)
 21. Gospodarz miał żonkę ładną (żartobliwa)   4:03
  The host had a pretty wife (a humorous song)
 22. Szło sobie dwa dziady (żartobliwa)   4:24
  There were two beggars walking (a humorous song)
 23. Szeroki las, wąskie pole - już odjeżdża serce moje (liryczna)   5:18
  Wide wood, narrow field - my sweetheart is going away (a lyrical song)
 24. Oj śpiewałem ja wam tu (przyśpiewka)   0:17
  Oh, I was ginging here for you (a ditty)

      "Dlaczego człowiek śpiewa? Bo się zakochał".
      Stanisław Fijałkowski


   Prezentowany zestaw fonogramów solisty śpiewaka to pierwsza w dyskografii muzycznego folkloru polskiego płyta monograficzna pojedynczego wokalisty ludowego.
   Płyta daje ciekawe próbki całego przekroju repertuaru funkcjonującego na Roztoczu Lubelskim. Mimo rozpiętości gatunkowej utworów, śpiewak pozostaje zawsze sobą, zachowuje swój majestatyczno-liryczny styl wykonawczy i właściwą sobie jedność ekspresji.
   U Fijałkowskiego wyważone są indywidualne i zbiorowe, wewnętrzne i zewnętrzne, religijne i świeckie, skoczne i ciągłe, dyskretne i rozgłośne nurty śpiewu tradycyjnego, co w połączeniu z unikatowymi cechami psychicznymi daje świadectwo nadzwyczajnego artyzmu i uroku.
      prof. Piotr Dahlig, Instytut Muzykologii UW

Płyta wydana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.