To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

I PO ¦CIANACH
MUZYKA Z REMONTU 1994-96

In Crudo / Fundacja Numinosum 2014


CD - 40 zł   Dodaj do koszyka

 1. Mazurek od Wieniawy - Kapela Pełki (Radomskie)   3:17
 2. Polka od Marzysza - Kapela Jamioła (¦więtokrzyskie)   3:01
 3. Kujony od Żychlina - Kapela Dobrzeliniacy z Dobrzelina (Łęczyckie)   3:56
 4. Mazurki radomskie - Kapela Stępniaka z Wieniawy (Radomskie)   6:25
 5. Oberek JaĽwieca - Kapela Gacy i Papisa (Radomskie)   3:54
 6. "Nie wiem ja se nie wiem jak ludziom dogodzić" - zespół ¶piewaczy z Rudy Solskiej (Biłgorajskie)   2:43
 7. "Marysia ty¶ mój raj" - Antoni Suchorolski (Podole Lwowskie)   3:04
 8. Polka "Stary oroł, młoda poganiała" - Kapela Kotkowiacy ze Zb±szynka (Wielkopolska)   1:36
 9. Walcerek "Za¶wieć mi miesi±czku na rogu ko¶cioła" - Kapela z Bukówca (Wielkopolska - Biskupizna)   1:41
 10. Przodek "Matu¶ moja, dodaj ty mi rady" - Kapela i ¶piewaczki z Domachowa (Wielkopolska - Biskupizna)   1:28
 11. "Najstarszy szwiec umarł" - Zespół Regionalny "Pszczyna" (Górny ¦l±sk)   1:37
 12. Polka rzeszowska - Kapela z Kolbuszowej (Rzeszowskie)   3:05
 13. "Tam za horom drażka wysypana..." - Zbyrana Kapelia z Komańczy (Beskid Niski)   4:27
 14. "Zrodyly sia terky" - łemkowska Kapela Dumka - Kyczera z Legnicy   4:03
 15. Przy¶piewki do trampowania - Zespół ¶piewaczy z Nowej Rudy   1:32
 16. "Jedzie, jedzie ksi±dz stary" - Kapela z Szypliszek (Suwalskie)   2:18
 17. Mazurki - Kapela Gaców (Radomskie)   7:29
 18. Polki - Kapela Gacy i Papisa (Radomskie)   2:24
 19. Mazurki - Kapela Zarasia z Nieznamierowic (Radomskie)   3:54
 20. Powi¶lak od Tarłowa - Kapela Grębskiego (Kieleckie)   4:13
 21. "Ja do lasu nie pojadę" - Kapela Szewców z Zapolednika (Sandomierskie)   2:43
 22. Oberek - Kapela Góry i Gzika z Krzemienia (Roztocze – Janowskie)   1:38
 23. "Nasze towarzystwo" oraz przy¶piewki powi¶lackie – Stanisław Łoskot z Samogoszczy i Jan Cytryniak z Kochowa k/Maciejowic (Mazowsze)   2:41
 24. Oberek Zawi¶lak - Kapela z Maciejowic (Mazowsze)   2:26

Płyta zawiera wybór nagrań muzyki tradycyjnej niestylizowanej, dokonanych w trakcie pierwszych zabaw tanecznych z tak± muzyk±, które odbywały się w studenckim Klubie Remont w Warszawie w latach 1994-96.


Karol Ejgenberg:
   Scena "Korzenie" w Klubie Remont uchwyciła kontrkulturow± jako¶ć muzyki polskiej wsi. Przyci±gnęła ludzi niezwykłych i niezwykle rozmaitych, a skutki tego spotkania trwaj± do dzi¶. Najsilniejszym i najtrwalszym z nich stało się odkrycie przez miastowych tradycyjnej muzyki polskiej wsi, rado¶ci z niej, zauważenie jej niepowtarzalnej warto¶ci artystycznej.


:: Teksty Remek Mazur-Hanaj, Antoni Beksiak, Piotr Zgorzelski, Karol Ejgenberg.
:: Wybór, opracowanie i redakcja - Remek Mazur-Hanaj.
:: Obróbka nagrań i mastering Witold Roy Zalewski.

Tylko czę¶ć nakładu w wolnym dostępie. Publikacja niedostępna w sieciach handlowych.

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wykonawcy:

Kapela Pełki (Radomskie) - 1
   Marian Pełka – harmonia pedałowa
   Augustyn Szymański – skrzypce
   Jan Wlazło – bębenek, ¶piew

Kapela Jamioła (¦więtokrzyskie) - 2
   Wincenty Jamioł – skrzypce
   Antoni Gabry¶ – baraban
   Władysław Klimczak – basy

Kapela Dobrzeliniacy z Dobrzelina (Łęczyckie) - 3
   Sławomir Czekalski – harmonia trzyrzędowa,
   Józef Bilski – skrzypce,
   Franciszek Kowalski – bęben ze stalk±

Kapela Stępniaka z Wieniawy (Radomskie) - 4
   Stanisław Stępniak – harmonia trzyrzędowa
   Augustyn Szymański – skrzypce
   Józef Lipiński – bębenek, ¶piew

Kapela Gacy i Papisa (Radomskie) - 5
   Piotr Gaca – skrzypce
   Józef Papis – skrzypce
   Jan Gaca – bębenek

zespół ¶piewaczy z Rudy Solskiej (Biłgorajskie) - 6
   Krystyna Blacha, Honorata Ćwikła, Aniela Fus, Albina Grabias, Grażyna Grabias, Aniela Kowal, Bronisława Koziara, Janina Lelonek, Julia Okoń, Karolina Różańska, Maria Tworek, Aniela Kowal

Antoni Suchorolski (Podole Lwowskie) - 7
   Antoni Suchorolski - cymbały i ¶piew

Kapela Kotkowiacy ze Zb±szynka (Wielkopolska) - 8
   Jerzy Skrzypczak - kozioł,
   Edward Kolendowicz - klarnet Eb,
   Stanisław Szwat – skrzypce

Kapela z Bukówca (Wielkopolska – Biskupizna) - 9
   Tomasz Kiciński – dudy
   RESZTA - ?

Kapela i ¶piewaczki z Domachowa (Wielkopolska – Biskupizna) - 10
   Franciszek Pecolt – dudy
   Walenty Sarbinowski – skrzypce podwi±zane
   Marianna Majchrzak – ¶piew, taniec
   Maria Pu¶lednik – ¶piew, taniec
   Piotr Kubiak – ¶piew, taniec

Zespół Regionalny "Pszczyna" (Górny ¦l±sk) - 11
   kapela:
   Aleksander Spyra, Rudolf Kóska, Jan Piłatyk, Henryk Kolorz
   ¶piew:
   Anna Cempura, Jolanta Cempura

Kapela z Kolbuszowej (Rzeszowskie) - 12
   Jan Ksi±żek – skrzypce prym
   Władysław Pogoda – skrzypce prym i sekund, ¶piew
   Wiesław Minich – skrzypce sekund
   Stanisław Rudny – tr±bka
   Roman Styga – kontrabas
   Zdzisław Kłoda – akordeon
   Jerzy Wrona – klarnet

Zbyrana Kapelia z Komańczy (Beskid Niski) - 13
   Wasyl Szariak, Iwan Kopyłeć, Iwan Pasławski, Mykoła Mychajłyszyn
   doł±czaj± się członkowie kapeli "Kontakt" z Gdańska
   oraz uczestnicy zabawy

łemkowska Kapela Dumka - Kyczera z Legnicy - 14
   Szymon Hopej, Piotr Hojniak, Michał Ole¶niewicz, Michał Kolar - skrzypce
   Andrzej Peregryn – akordeon
   Tadeusz Konador (go¶cinnie) – kontrabas

Zespół ¶piewaczy z Nowej Rudy - 15
   Zofia Trzcińska-Parzych, Janina Zachłowska, Stanisława Nietupska, Zofia Stachelek, Helena B±czek, Teresa Stachelek, Irena Murach, Honorata Ruszczyk

Kapela z Szypliszek (Suwalskie) - 16
   Józef Luty – harmonia guzikowa
   Leon Racis – bębenek
   Józef Murawski – ¶piew, taniec

Kapela Gaców (Radomskie) - 17
   Piotr Gaca – skrzypce
   Stanisław Gaca – harmonia trzyrzędowa
   Jan Gaca – bębenek

Kapela Gacy i Papisa (Radomskie) - 18
   Piotr Gaca – skrzypce
   Józef Papis – skrzypce
   Jan Gaca – bębenek

Kapela Zarasia z Nieznamierowic (Radomskie) - 19
   Józef Zara¶ – skrzypce
   Józef Porczek - harmonia trzyrzędowa
   Antoni Porczek – baraban
   Marian Zara¶ – przy¶piewki

Kapela Grębskiego (Kieleckie) - 20
   Franciszek Grębski – harmonia guzikowa
   Zbigniew Soboń – baraban

Kapela Szewców z Zapolednika (Sandomierskie) - 21
   Roman Szewc – skrzypce
   Stefan Jurek – skrzypce
   Franciszek Kulik – cymbały
   Jan Szewc – bęben

Kapela Góry i Gzika z Krzemienia (Roztocze – Janowskie) - 22
   Józef Góra – skrzypce,
   Wojciech Gzik - bębenek
   oraz Jerzy "Słoma" Słomiński – konga

Stanisław Łoskot z Samogoszczy i Jan Cytryniak z Kochowa k/Maciejowic (Mazowsze) - 23
   Stanisław Łoskot i Jan Cytryniak

Kapela z Maciejowic (Mazowsze) - 24
   Stanisław Łoskot – skrzypce
   Stefan Nowaczek – basy