To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Kapela Brodów
PIEŚNI MARYJNE

Kapela Brodów 2008


czasowo niedostępne

 1. Wierni chrześcijanie pochwalmy Maryję
 2. Zawitaj ranna jutrzenko
 3. Gwiazdo morza któraś Pana
 4. Matko Niebieskiego Pana
 5. Ciebie na wieki wychwalać będziemy
 6. Taniec polski z tabulatury gdańskiej na lutnię
 7. Gdyśmy przyszli do kościoła Królowa
 8. Kto Maryję kocha
 9. Ty któraś pięknie dni Swoje skończyła
 10. Gwiazdo jasności
 11. Chodzony - taniec
 12. Pani nieba i ziemi
 13. O Gospodzie uwielbiona
 14. Volta polonica z tabulatury G. Fuhrmanna
 15. Zdrowaś Maryja, Bogurodzico

Dawne polskie pieśni maryjne z tradycji ustnej, rękopisów i materiałów archiwalnych.

   Wydana przez Kapelę Brodów płyta, zawierająca ludowe pieśni maryjne, jest jedną z wielu, które ukazały się w ostatnim czasie. Repertuar ten jednak, a także sposób jego wykonania, ma w sobie coś, co wyróżnia go spośród innych, podobnych prezentacji. Na uwagę zasługuje przede wszystkim dobór pieśni, które w większości należą do najstarszych, sięgających od XVII do XIX wieku przekazów tego gatunku. Teksty pełne poetyckich metafor zawierają w sobie głębię teologicznej myśli wyrażoną prostym, zrozumiałym dla ludu językiem, nie pozbawionym jednak swoistego piękna charakterystycznego dla staropolskiej liryki. Melodie, poprzez „szlachetność” rysunku linii melodycznej, czerpią wątki i motywy ze spuścizny chorałowej, która przez wieki kształtowała porządek stylistyczny kościelnej muzyki. Melodie te przejęte, przyswojone, przetworzone przez ludowych wykonawców a zarazem odbiorców do dziś stanowią swoisty normatyw poczucia sakralności, ciągle jeszcze obecny w intuicyjnym poczuciu estetyki w tradycyjnej kulturze muzyczno-religijnej.

   Wykonawcy pieśni maryjnych utrwalonych na płycie częściowo wykorzystali materiały z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego z Instytutu Muzykologii KUL, częściowo zaś oparli się na własnych, zebranych w terenie materiałach. Wykorzystanie materiałów źródłowych postawiło jednak wykonawców przed dość trudnym problemem: czy pozostać wiernym oryginalnemu wzorcowi wykonawczemu, czy też przetworzyć go w taki sposób, aby przybliżyć wykonywany repertuar upodobaniom i gustom współczesnego odbiorcy. Kapela Brodów potraktowała ten problem z całą powagą, dając wyraz dużej wrażliwości na utrwalone tradycją normy wykonawcze. Wydane na płycie nagrania cechuje dbałość o szczegóły charakterystyczne dla lokalnych tradycji muzycznych, a zarazem pewien margines swobody wykonawczej, mieszczący się jednak w ramach wspomnianego normatywu. Dodanie wykonywanym pieśniom towarzyszenia ludowego instrumentarium (lira korbowa, skrzypce, cymbały, fisharmonia) nadaje tymże wykonaniom szczególnego uroku poprzez osobliwy klimat brzmieniowy, który nie kłóci się z praktyką wykonawczą tego gatunku – pieśnią maryjnym bowiem, szczególnie podczas odprawianych przy kapliczkach nabożeństw majówkowych towarzyszyli czasem ludowi instrumentaliści. Zwyczaj towarzyszenia instrumentalnego do ludowych pieśni religijnych był obecny także w czasie domowego muzykowania – o czym wielokrotnie wypowiadali się ludowi śpiewacy.

   Należy wyrazić nadzieje, że płyta wydana przez Kapelę Brodów zyska aprobatę współczesnego odbiorcy, szczególnie tego, dla którego tradycyjna kultura ludowa stanowi bezcenny skarb narodowego dziedzictwa.

skład zespołu:
Anna Broda – śpiew, cymbały, bęben / vocal, hammerdulcimer, drums
Witold Broda – skrzypce, lira korbowa, suka biłgorajska / violin, hurdy gurdy, Biłgoraj fiddle
Maciej Kaziński – fidel, gemshorn, suka biłgorajska, basy kaliskie, portatyw / vielle, gemshorn, Biłgoraj fiddle, Kalisz bass, portative organ
Jacek Mielcarek – klarnet / clarinet
Adam Strug – śpiew, fisharmonia / vocal, harmonium

gościnnie:
Piotr Kaznowski – śpiew / vocal
Wawrzyniec Dąbrowski – śpiew / vocal