To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Kapela Niwińskich
CZAS WESELA
Muzyka żydowska z zapisów Oskara Kolberga i z pamięci wiejskich muzykantów

Muzyka Odnaleziona 2017


czasowo niedostępne

 1. Od Pilicy (ze zbiorów Oskara Kolberga, tom Kieleckie)   2:40
 2. Dreidel (pieśń chanukowa, słowa Moishe Oysher)   3:20
 3. Taniec weselny (ze zbiorów Oskara Kolberga, tom Mazowsze)   3:39
 4. Ponad górą (ze zbiorów rodzinnych Belli Szwarcman-Czarnoty)   1:41
 5. Dzwolski, Lubelskie (aranżacja na podstawie melodii Stanisława Głaza)   3:45
 6. Taniec Żyd (ze zbiorów Oskara Kolberga, tom Sanocko-Krośnieńskie)   2:28
 7. Polka Mendla, Radomskie (ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego)   2:21
 8. Mazur Żydek, Radomskie (ze zbiorów Remigiusza Mazura-Hanaja i Andrzeja Bieńkowskiego)   2:36
 9. Polka Kasiaka, Radomskie (ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego)   2:24
 10. Mazur żydowski (ze zbiorów Oskara Kolberga, tom Łęczyckie)   2:57
 11. Od Płocka (ze zbiorów Oskara Kolberga, tom Mazowsze)   3:00
 12. Taniec Weselny II (ze zbiorów Oskara Kolberga, tom Mazowsze)   3:31
 13. Hymn żydowski od Przytyka, Radomskie(ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego)   2:16
 14. Od Przysuchy (ze zbiorów Oskara Kolberga, tom Radomskie)   3:11
 15. Sorele (ze zbiorów rodzinnych Belli Szwarcman-Czarnoty)   2:19

Muzyka żydowska i polska istniały przez wieki obok siebie a motywy z obu tradycji wzajemnie się przenikały. Żydowscy muzykanci grywali na polskich weselach a polscy na żydowskich. Wojna bezpowrotnie zamknęła ten świat. Zebraliśmy nieliczne pozostałości, zapisane przez Oskara Kolberga, odnalezione w archiwalnych nagraniach, przekazane przez przedwojenne pokolenie polskich muzykantów. Płyta jest naszą opowieścią o wielokulturowym pejzażu dawnej Polski, o polsko-żydowskich tradycjach muzycznych, o pamięci ale przede wszystkim o pięknie, życiu i szalonej energii, które ta muzyka w sobie niesie.

skład zespołu:
Mateusz Niwiński - skrzypce I
Angela Zajtsewa - skrzypce II
Magdalena Sobczak - cymbały
Agnieszka Niwińska - baraban, tara
Mariza Nawrocka - śpiew
Piotr Domagalski - basetla