To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Kyczera
ZA HORAMY, ZA LISAMY


MC - 13 zł   Dodaj do koszyka

  A
 1. Hej tili, tili
 2. Za horamy, za lisamy
 3. Ej zahrajte hudacy
 4. Horlyczka
 5. Pid obłaczkom
 6. Koło młyna jaworyna
 7. Kryknu sobi, kryknu
 8. W syrym poli
 9. Oj, Boże, Boże jak mi Ľli
  B
 1. Jak ja spała na seni
 2. Kołomyjka
 3. Szuhajowa mamcia
 4. Pyłam palunoczku
 5. Dobra tota żena
 6. Ne pyj koniu wodu
 7. Idu domił, idu
 8. Sandecka kasarnia
 9. Nad wodom kriak
 10. Wspomnyj sobi Łemku

MC - 13 zł   Dodaj do koszyka

 1. Hej tili, tili
 2. Za horamy, za lisamy
 3. Ej zahrajte hudacy
 4. Horlyczka
 5. Pid obłaczkom
 6. Koło młyna jaworyna
 7. Kryknu sobi, kryknu
 8. W syrym poli
 9. Oj, Boże, Boże jak mi Ľli
 10. Jak ja spała na seni
 11. Kołomyjka
 12. Szuhajowa mamcia
 13. Pyłam palunoczku
 14. Dobra tota żena
 15. Ne pyj koniu wodu
 16. Idu domił, idu
 17. Sandecka kasarnia
 18. Nad wodom kriak
 19. Wspomnyj sobi Łemku

skład zespołu:
Ramona Boczniewicz – ¶piew, skrzypce
Natalia Boczniewicz – ¶piew
Maria Bukowska – ¶piew
Justyna Chytra – ¶piew
Jolanta Herbut – ¶piew
Paulina Herbut – ¶piew
Anna Klinkiewicz – ¶piew
Ewa Klinkiewicz – ¶piew, sopiłka
Katarzyna Sorokanycz – skrzypce, ¶piew
Maria Starzyńska – ¶piew
Agata Poliwka – ¶piew
Dariusz Kobani – ¶piew, kontrabas, instrumenty perkusyjne
Andrzej Olejnik – skrzypce, ¶piew, instrumenty perkusyjne (brzuch)
Jan Olejnik – skrzypce sekund
Arkadiusz Ole¶niewicz – ¶piew
Jarosław Ole¶niewicz – ¶piew, instrumenty perkusyjne (łyżki)
Andrzej Peregrym – akordeon, ¶piew
Grzegorz Porucznik – kontrabas
Jan Porucznik – klarnet
Piotr Starzyński – ¶piew

go¶cinnie:
Piotr Rodowicz - kontrabas
Daniel Gałczyk - ¶piew

Jerzy Starzyński - kierownik artystyczny
Andrzej Peregrym - kierownik muzyczny


Hej, hej tili, tili, tili

Hej, hej tili, tili, tili diłky nia lubyly
Hej, hej tili, tili, tili byly toty sztyry
Persza była Hanyczka, druha była Mariczka
Hej, hoj tretioj imiam zabył
Czetwertum zohabył.

Hej, hej tili, tili, tili chłopci nia lubyly
Hej, hej tili, tili, tili byly toty sztyry
Perszy lubył Iwanko, za nym Wasyl i Janko
Hej, hej czetwertohom mała
Taj hom wydrylała.

Hej, hej tiare, tiare, tiare parobci betiare
Hej, hej tiare, tiare, tiare parobci betiare
Bo parobok polubył, a diłczatko zahubył
Hej, hej tiare, tiare, tiare
Parobci betiare.

Za horamy za lisamy

Za horamy za lisamy łuczka zelena
chodyt po nij szwarne diłcza czorny oczka ma,
czorny oczka ma, smutni nyma spozera
lyczko jej sia zrumianyło jak róża czerwena

Zadumał ja totu łuczku pereoraty
budu na nij jare żytko, żytko sijaty
budu sijał, rozsijał, spiwanku budu nutył
że ja toto szwarne diłcza wirno polubył

Posijał ja jare żytko za liszczynoju
polubył ja szwarne diłcza choyt za mnoju
powicz myła, powicz mi sztom Ty zrobył aż tak żli
Uż Ty mene ne uwydysz aż na tretim dny

Posijał ja jare żytko żał ho ne budu
polubył ja szwarne diłcza mał ho ne budu
posijaty ne żaty, lubowaty ne wziaty
Za fałeszne lubowania Pan Bih zapłatyt

Ej, zahrajte Hudacy

Ej, zahrajte Hudacy ja wam zapłaczu
Ej, hoc ostatniu stiwku, ej ja pry was utraczu /2x

Ej, hołose, hołose, ej naj tia witer nese
Ej, z werhu do dolyny, ej do mojoj diłczyny /2x

Ej, noszu za kałapom, ej i z pawuria perce
Ej, pidu ja do myłoj, ej bo nia bolyt serce /2x

Horlyczka

A ja taka jak horlyczka w syrym polu x2
Ked mi pryjde temna niczka ta sia boju x2

Ne bij ty sia moja myła ne strachaj sia x2
Dał Ty Pan Bih prawu ruczku preżehnaj sia x2

Na szto mi je prawa ruczka na żehnania x2
Ked ja ne mam frairoczka na bo¶kania x2

A ked mi sia, a ked mi sia ne bojaty x2
Ked ja ne mam na zahłałok z kym lihaty x2

Pid obłaczkom

Pid obłaczkom jawir pochylenyj
¦piwat na nym ptaszok premylenyj
Słuchaj myła jak tot ptaszok ¶piwat
Że z lubowy nycz dobre ne bywat x2

Cy ta lubow jest od Boha dana
Cy lem może diabłom pidszeptana
Choc bys ne chtił to musysz lubyty
Choc bys potim pro to mał terpity x2

Mi cyhanka dawno worożyła
Ze nia zduryt diłka czornobrywa
Że ne budu wydił za niom ¶wita
Aż promynut moji młady lita. x2

Myła moja ty pokuso jedna
Uż tia lublu, ne rik any ne dwa
Cys mi dała zila sia napyty
Ne moż myła nyjak bez Tia żyty x2

Pid obłaczkom jawir zelenije
Słuchaj myła jak tot witer wije
Może wyrwe joho z koryniamy
Myła moja szto to bude z namy x2

Koło młyna jaworyna

Koło młyna jaworyna, zacwyła kalyna
Nawczy, nawczyła sia w sadu spaty mołoda diłczyna

Nawczyła sia w sadu spaty pomiż jaworamy
Bo cho, bo chotiła rozmawlaty z chłopciamy strylciamy

Wpusty mene moja maty w sadok pohulaty
Jak za, Jak zapijut perszy piłni pidu domił spaty

Pijut perszy pijut druhy kuroczka kokocze
Klycze, klucze maty weczerjaty, a donia ne chocze

Weczerjaj soj mamcio moja, sztos soj nawaryła
Bo wże meni mołodoji weczerja ne myła

Kryknu sobi, kryknu

Kryknu sobi kryknu
Medże horońkamy
To nia bude czuty
Aż do mojoj mamy

Jak maty uczuje
To sia poraduje
Jak to jij dityna
I z pola wandruje.

Wandruje, wandruje
Z szyrokoho pola
Ona wyberała
Z pszenyci kukola

Kukol wyberała
Na kupu składała
Woronomu koniu
Pid nohy metała.

W syrym poli

W syrym poli hrusza stoit, werchom je zelena /2x
Pid niom sidyt myła moja hirko rozżalena /2x

raireczko moja /2x
Wos hustoczku wytryj oczka draha dusze moja /2x

Ne budu ja uteraty, lem płakaty budu /2x
To pro Tebe ty betiariu, że twoja ne budu /2x

Oj, Boże, Boże jak to żli

Oj, Boże, Boże jak to żli x2
Kożny maje żenu a ja ni x2

Kożny sia oberne gu żeni x2
A ja neboraczom gu ¶cini x2

Kożny sia wyspyt w peryni x2
A ja neboraczom na sini x2

Ożenył bym sia barz bym rad x2
Ale mi ne daje starszyj brat x2

Ożen sia brate wos sy dwi x2
Kotra bude kraszcza bude mi x2

Ożenył sia brat wział sy dwi x2
Kotra buła kraszcza wział sobi x2

Joho była harda wysoka x2
Moja była nyska bez oka x2

Jak ja spała na seni

Jak ja spała na seni, x2 na seni
Pryszło do nia, jaworowyj lystok
Pryszło do nia szalene

Mało zuby mało chwist x2 mało chwist
Powidało jaworowyj lystok
Powidało, że nia zist

A ono nia ne ziło x2 ne ziło
Lem nia w lyczko jaworowyj lystok
Lem nia w lyczko wkusyło

A na lyczku ne znaty x2 ne znaty
Lem fartuszok jaworowyj lystok
Lem fartuszok rozpniatyj

Kołomyjka

Ty lubyma Lemkowyno,
Mij rodymyj kraju,
Mam ja w tobi krasne diłcza
Jak żyje ne znaju

Żyje ono meż horamy,
W maleńkoj chatyni,
W nyskoj, kurnoj, derewjanoj
Pry swojij rodyni

Ne moż odtal jej widyty,
Ny besidy czuty,
I ne może serce moje
Myleńkoj zabyty

Bo to diłcza myłe, lube
Jak perepelyczka
Biły lyczka, czorny oczka,
sama newelyczka

Oj pidu ja meże hory
Tam de żyjut Lemky
Tam ne majut czym swityty
Lem sidiat po temky

Oj pidu ja w połonyny,
Tam de żyjut Bojky
Tam muzyka drobno hraje
Skaczut po lehońky

Oj, ty Lemku, oj, ty Lemku
Ty pohańska wira
Twoja żena w seredońku
Sołonynu iła

A ty Bojku, oj ty Bojku
Twoja iszczy hirsza
Twoja iła i w piatnyciu
A piatnyciu bilsza

Ja Mykola, ty Mykola
Oba my Mykoly
Tebe byly kolo cerkwy
Mene kolo szkoly

Mene byly kolo cerkwy
Bo ja ne molywsia
Mene byly kolo szkoly
Bo ja ne uczywsia

Oj wysznenky, czereszenky
Czom wy tak drobnenky
Czoho my sia polubyly
Taky mołodeńky

Oj jak my sia polubyly
Suchy duby cwyly
Koly my sia ponechaly
Zeleny zowjaly

Szuhajowa mamcia

Szuhajowa mamcia, taka jak szalena
Szuhajowa mamcia, taka jak szalena
Powidała na nia, powidała na nia
Że ja ne czerwena.

A ja ne czwerwena bo sia ne maluju
A ja ne czwerwena bo sia ne maluju
Bo na swoje lyczko, bo na swoje lyczko
Farby ne kupuju.

Szuhajowa mamciu, do nia ne odkazuj
Szuhajowa mamciu, do nia ne odkazuj
Lem sy swoho syna, lem sy swoho syna
Na motusk uwiazuj

Ona ho wiazała i prywiazuwała
Ona ho wiazała i prywiazuwała
A jak sia jej zorwał, a jak sia jej zorwał
W mene ho hladała.

Szuhajowa mamciu, w mene ho ne hladaj
Szuhajowa mamciu, w mene ho ne hladaj
Bude w Dukli jarmark, bude w Dukli jarmark
Idy sy ho prodaj.

Pyłam palunoczku

Pyłam palunoczku, iszczy budu pyty, /2x
Mam muża dobroho ne bude nia byty /2x

Any nia ne byje, any nia ne łaje /2x
Iszczy nia nad ranom, perynom wkrywaje /2x

Perynom wkrywaje, iszcze pociłuje. /2x
Mam muża dobroho win mene szanuje /2x

Bolyt mia hołowka i meży pleczyma /2x
Treba mi dohtoria z czornymi oczyma /2x

Ne toho dohtoria szto by znał liczyty /2x
Lem toho dohtoria, szto by znał lubyty. /2x

Ne toho dohtoria szto dobry likuje /2x
Lem toho doktoria szto dobri ciłuje /2x

Dobra tota żena

Dobra tota żena x2
Hej szto muża szanuje
Pryjde z korczmy pianyj
Hej sama ho wyzuje

Sama ho wyzuje
Sama ho rozbere
Hej sama zahoworyt
Pod że mużu spaty x2
Hej zomnom do komnaty

Ne pidu ja spaty,
Z żenom do komnaty
Hej bo ja sia jej boju
Propył jem talara x2
Hej de ja ho zaroblu

Ne płacz mużu ne płacz x2
Hej pomożut nam lude
Ta lem wece ne pyj x2
Bo nycz z toho ne bude

Ne pyj koniu wodu

Ne pyj koniu wodu
Bo woda ne czysta
Napadalo do nej, napadalo do nej
Iz jawora ly¶cia

Iz jawora ly¶cia,
Iz pawycy perce
Bolyt mene bolyt, bolyt mene bolyt
Za myleńkym serce

Serce moje serce
Z kamenia twerdoho
Czom sia ne rozpuknesz, czom sia ne rozpuknesz
Od żalu welkoho

Żali moji żali
Żali prewelyky
Jednen za myleńkym
Druhyj ne znam za kym

Idu domiu, idu

Idu domiu idu, domiu nia wołajut
Bo moja mamoczka, bo moja mamoczka
Wodyczky ne majut

Ne majut ne majut, ale budut maty
Jak pryjdu do domu, jak pryjdu do domu
Pidu im nabraty

Pidu im nabraty do toj studenoczky
De sia nazberaly, de sia nazberaly
Mamyny slezoczky

Duże jest nas mamko, duze dity mała
A teper na starist, a na teper na starist
Sama jes ostała.

Sandecka kasarnia

Sandecka kasarnia welykyj dim
Po nij sia prochadżat mylenkij mij
Oj chodyt, chodyt i hirko płacze
Aż sia ta kasarnia ciła trjase

Jak mene do wojska oddawaly
To za mnom mamiczka barz płakaly
Oj wy mamiczko czoho płaczete
Wy za mnom do wojska ne pidete

Ked by ja za Tobom ne płakała
Ked ja tia tak tiażko wyhowała
wyhołałam tia jak rybku ptaszka
Dla pana cisaria na wojaczka

Iszczym jej ne usnuł wstaty muszu
Swojoho starszoho słuchac muszu
Bo starszy trubyt na szytky strany
Wstawajte wojacy maluwany

Nad wodom, kriak

Nad wodom kriak, nad wodom kriak w tij wodi rak x2
Sered stawu rybońka, sered seła diwońka
Kotru mam brat, kotru mam brat x2

Dukat bym dał, dukat bym dał żebym z ni± spał x2
Ona dukat ne chtiła mene z peca drylyła
Na zemlum wpał, na zemlum wpał x2

A czy ja pes, a czy ja pes, że nia ne chcesz x2
Ja za toji dukaty najdu sobi ne taku
Jaka ty jes, jaka ty jes x2

Diłcza moje, diłcza moje serce moje x2
Poczekaj nia do jary aż zacwytnut fijały
Budesz moja, budesz moja x2

Ona żdała, ona żdała i czekała x2
Ne mohła sia doczekac, ne mohła sia doczekac
Do Mychała, do Mychała x2

Wspomnyj sobi Lemku

Wspomnyj sobi Lemku, jak tia wyhanialy
Jak za Tob± hory serdeczno płakaly
Bo ne było mi¶cia, dla Tebe tu żyty
Bo pozaperaly w cerkwach worota.

Ref. To je ta, jedyna
Pid nebom Twoja zemla.
To je ta, jedyna
Pid nebom Twoja zemla.

Podywyj sia Lemku, tu sut Twoji hory
Kotry Ty szanujesz jak neba prostory
Już tia z Twojoj zemly, nychto ne wyszmaryt
Bo tu Twoji dity hneska pryichaly.

Ref. To je ta, jedyna
Pid nebom Twoja zemla.
To je ta, jedyna
Pid nebom Twoja zemla.