To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

LUDOWE PIEŚNI RELIGIJNE Z PODLASIA cz. II
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, 2018

CD czasowo niedostępne

 1. Niech będzie Bóg nasz pochwalony (do św. Mikołaja)
 2. Bóg się z Panny narodził (oracja)
 3. W Betlejem mieście (pastorałka)
 4. Za kolędę dziękujemy (powinszowanie)
 5. Oj, dobry wieczór (kolęda)
 6. Nynie Chrystos rodiłsa (oracja)
 7. Nowaja rada świetu sie zjawiła (kolęda)
 8. Szedszy Tryje Cary (kolęda)
 9. Czerwona roża (kolęda życząca)
 10. Dobry weczór, czudry weczór (kolęda)
 11. Wonmi niebo (na Święto Jordanu)
 12. Krzyżu Chrystusa (wielkopostna)
 13. Witaj, Matko Uwielbiona (wielkopostna)
 14. O Magdaleno Święta (wielkopostna)
 15. Ludu, mój ludu (wielkopostna)
 16. Ojcze Boże Wszechmogący (wielkopostna)
 17. Caru Chrystie (wielkopostna)
 18. Skorbnaja Mati (wielkopostna)
 19. W Piatnicu Światuju (wielkopostna)
 20. Zmarły człowiecze (pogrzebowa)
 21. Z głębokości wołałem ku Tobie, Panie (psalm)
 22. Zmiłuj się, Boże (psalm)
 23. Aniele Stróżu (pogrzebowa)
 24. Wyletieła dusza z tieła (pogrzebowa)
 25. Ach, uszli moje lieta (pogrzebowa)
 26. Skoro, skoro dień prekrasnyj (pogrzebowa)
 27. So duchi prawiednych (troparion żałobny)


opis:Niniejsza płyta jest efektem poszukiwań i badań nad ludowym repertuarem religijnym - katolickim oraz prawosławnym - na Podlasiu. To również kontynuacja pracy przedstawionej na płycie "Ludowe pieśni religijne z Podlasia cz. I". Wszystkie pieśni i oracje zostały zarejestrowane w domach wykonawców i wiejskich świetlicach. W miarę możliwości prezentowane są wykonania wielogłosowe, w celu ukazania wariantów i zachowania pełni brzmienia pieśni. Niektóre z nich, mimo iż śpiewane z drukowanych śpiewników, kantyczek, bohohłasników zachowują specyfikę lokalnych gwar, zarówno w wariantywności tekstu, jak i wymowie.


wykonawcy:Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej, (Kalinówka Kościelna, gm. Knyszyn, pow. moniecki) - 1-4, 22
Jan Szklarzewski (ur. 1957)
Wojciech Gurłacz (ur. 1963)
Andrzej Skutnik (1966)
Krzysztof Szaciło (ur. 1973)

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz (Rakowicze, gm. Lipsk, pow. augustowski) w składzie: - 5
Zofia Rajkowska (ur. 1936)
Honorata Rajkowska (ur. 1947)
Stanisław Rajkowski (ur. 1948)
Helena Lewkowicz (ur. 1949)
Renata Bogan (ur. 1977)

Olga Góralewska [1931-2017], (Deniski, gm. Bielsk Podlaski, pow. bielski) - 6, 7

Zespół Śpiewaczy z Dobrowody (Dobrowoda, gm. Kleszczele, pow. hajnowski) - 8, 18, 24
Nina Jawdosiuk (ur. 1942)
Walentyna Klimkowicz (ur. 1943)
Barbara Jakimiuk (ur. 1945)

Walentyna Marcinowicz (ur. 1944), Krasna Wieś (gm. Boćki, pow. bielski) - 9, 19

Wiera Niczyporuk (ur. 1940), Malinniki, gm. Orla, pow. bielski – 10, 17, 25
Walentyna Troc (ur. 1953), Malinniki, gm. Orla, pow. bielski – 10, 17, 25

Zespół "Podlaszanki", Gorodzisko, gm. Narew, pow. hajnowski – 11, 26, 27:
Anna Tesluk (ur. 1939)
Nadzieja Osipiuk (ur. 1943)
Anna Pawluczuk (ur. 1940)

Helena Dyszkiewicz (ur. 1935), Zabiele (gm. Jaświły, pow. moniecki) - 12, 16

Jan Szklarzewski (ur. 1957), Guzy (gm. Knyszyn, pow. moniecki) - 13

Czesława Karwowska (ur. 1941), Pluty (gm. Jedwabne, pow. łomżyński) - 14, 20

Halina Klimaszewska (ur. 1945), Żuki (gm. Tykocin, pow. białostocki) - 15

Kazimierz Kakareko (ur. 1948), Dudki (gm. Knyszyn, pow. moniecki) - 21

Józef Niemotko (ur. 1952), Kalinówka Królewska (gm. Jasionówka, pow. moniecki) - 23