To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Muzyka Źródeł
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE cz. I
vol. 13

Polskie Radio 2013 (reedycja)

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

  Łemkowie - Beskid Niski
  Lemkows - The Lower Beskid
 1. Powedu konyka   2:53
 2. Takum sobi fraireczku dostał   1:43
 3. Pieśni weselne do błogosławieństwa   1:04
 4. - Proszu ja was mamcio   (0:37)
  - Do stilcia sidaty - dla sieroty   (0:27)
 5. Ideme my z komo roczki - pieśni oczepinowe   1:18
 6. Jak sia budut wyberaty - weselna na przenosiny   0:35
 7. Zrodyły sia terky   2:54
 8. Jak Panna Maryja po switu chodyła - religijna   4:17
 9. Salve, Salve ty Fedore   0:35
 10. Powidały szczedracy - recytacja szczodrakowa   0:29
 11. W hłobokij dołyni źwizda sia zjawyła - kolęda   1:35
 12. Winczuju wam gazdynyczko myła - winszowanie   1:12
 13. Bojkowie - Bieszczady
  Boykos - Bieszczady Mountains
 14. Kołomyjka   1:23
 15. Oberek Starodawny   1:19
 16. Stara polka weselna   1:08
 17. Hej śpiwanojky moji - przyśpiewki weselne   0:49
 18. Pieśni weselne do błogosławieństwa   1:33
 19. - Stań drużbuniu na kładynu   0:57
  - Komuż ty sia Marusuniu kłaniajesz - dla sieroty   0:36
 20. Tam na horojci dwa sokołojky - szczyndrak   1:31
 21. Kunec hrabaniu, kunec - żniwna   0:46
 22. Płacząca skrzypka - polka   1:35
 23. Stary kozaczok   1:05
 24. Kołomyjka   1:29
 25. Ludność ukraińska z Nadsania
  Ukrainian people of the San-river area
 26. Walczyk - mazurek z Teniatysk   0:58
 27. Muzyczki hrajte - kołomyjka   1:13
 28. Piszoł Władziuniu - melodie szczodrakowe   1:01
 29. Kłaniajesi syritko - weselna dla sieroty   0:52
 30. 26a. Do ślubojku idemo - weselna   0:30
  26b. Rozcwytały fijałoczki - hahulka   0:43
  Ukraińcy i ludność ukraińskojęzyczna z Podlasia Południowego
  Ukrainians and the ukrainian-speaking people from the Southern Podlasie
 31. Oj, zaliła wsi łuhy - pieśń liryczna   1:30
 32. Oj, letiły żurawli - pieśń liryczna   3:32
 33. Położu kładku oj na murawku - Włodarka   3:12
 34. Oj ty Iwane, Podolane - sobótkowa (na Kupałę)   1:51
 35. Wasylowa maty - pieśń na huhoty   0:55
 36. Oj korowaju, korowaju - pieśń korowajowi   1:52
 37. Ukraińcy, ludność ukraińsko- i białoruskojęzyczna Podlasia Północnego
  Ukrainians and the ukrainian- and belorussian-speaking people from the Northern Podlasie
 38. Dbajte drużyczky, dbajte - korowajowi   0:49
 39. Pieśni weselne przed wyjazdem do ślubu   1:30
 40. - Wyjdy matiunko pohlady   0:25
  - Sydyt Manioczka   1:05
 41. Ne ijdy doszczyku - rohulka   1:06
 42. Swiatyj Jure Ryhore - rohulka   2:17
 43. Oj czyjaż to wołoka - żniwna   1:32
 44. Każut ludy czto ja umru pogrzebowa   2:05
 45. Luli, luli, luli - kołysanka   0:34
 46. Jawor nad wodoju - pieśń miłosna   1:41
 47. Białorusini i ludność białoruskojęzyczna z Podlasia Północnego
  Belorussians and the belorussian-speaking people from the Northern Podlasie
 48. Jedziesz dziewońka ty do wienczania - weselna   3:08
 49. Och, wy kumeńki, daj hałubeńki - chrzcinowa   1:12
 50. Oj, wyleć, wyleć jasny sakole - dożynkowa   1:18
 51. Tam Kała mostu - syraja huska (wiosenna)   1:58
 52. Chodzić pawa pa hulicy - konopielka   2:54


opis:Na płycie nagrania pieśni mniejszości ukraińskiej i białoruskiej, dokonane w przeważające liczbie w 1998 roku.

Pieśni białoruskie zostały zarejestrowane w miejscowościach Załuki, Zarzeczany i Suszcza. położonych na północ od Narwi, niedaleko Gródka. Są tu pieśni obrzędowe: weselne, chrzcinowe, dożynkowe oraz pieśni związane z przesileniem wiosennym - Wielkanocne syraja huska i konopielki - pieśni o prostej strukturze muzycznej, w której pojawiają się wątki zalotne i miłosne.

Repertuar ukraiński pochodzi z obszaru Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Nadsania i Podlasia. Łemkowie zamieszkiwali dawniej obszar Beskidu Niskiego i Bieszczad, a obecnie także na obszarze Polski północnej i zachodniej.

Nagrania zamieszczone na płycie dokonane zostały w miejscowościach: Regietów, Florynka, Binczarowa, Nowa Wieś, Berest, Roztoka k. Krynicy i obejmują pieśni obrzędowe związane z Bożym Narodzeniem (kolędy) oraz weselem (pieśni w rytmie krakowiaka i czardasza).

Kapele z Łemkowszczyzny wykorzystywały skrzypce i basy, a pod wpływem muzyki słowackiej i cygańskiej rozszerzały skład o skrzypce sekundujące (kontra) i podwajały obsadę o pierwsze skrzypce.

Bojkowskie pieśni nagrano u Rozalii Słoninko pochodzącej z bieszczadzkiej wsi Zawadka. Jej repertuar stanowiły pieśni obrzędowe: weselne, żniwne, bożonarodzeniowe.
Tańce grywane w rytm regionie to przede wszystkim polki, walczyk, kozaczki, kołomyjki i tańce charakterystyczne - kryżowaniec, nadier, obertak.


Muzyka Nadsania (obszaru położonego na północ od dolnego biegu Sanu do okolic Tomaszowa Lubelskiego i Bełżca) została zarejestrowana w okolicach Węgorzewa, w miejscowościach Budzewo i Rudziszki. Prezentowany repertuar obejmuje pieśni weselne, okresu Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy. Wśród tańców można usłyszeć poleczki, walczyki, kozaki, kołomyjki, oberlinksy, a także melodie szczodrakowe.

Repertuar ukraiński z Podlasia Północnego obejmuje pieśni korowajowe, pieśni weselne i wiosenne, nagrane w Dobrzyniu Dużym i Dołhobrodach.
Muzyka mniejszości ukraińskiej z Podlasia Północnego, zarejestrowana w Dobrowodzie i Orzeszkowie koło Hajnówki, obejmuje przykłady pieśni obrzędowych, lirycznych pieśni kozackich, pieśni rosyjskich, przyswojonych przez ludność Podlasia w czasie przesiedleń w głąb Rosji w latach 1915 - 1918.

Wydanie płyty odbyło się przy wsparciu finansowym Instytutu Muzyki i Tańca.