To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Muzyka ¬ródeł
MNIEJSZO¦CI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE cz. II
vol. 18

Polskie Radio 2000

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

  LITWINI
 1. Ucichło wszystko, ucichło - pie¶ń miłosna
 2. Słyszę, ludzie mówi± - pie¶ń weselna na przyjazd swatów
 3. Już konie zaprzężone - pie¶ń weselna
 4. Nie usi±dzie za stołem - pie¶ń weselna do wykupu stołu
 5. Nie wrócę matko - pie¶ń weselna
 6. Siałem żyto - weselna
 7. Witaj Jezus narodzony - kolęda
 8. Na ¶więtego Jana - pie¶ń sobótkowa
 9. Do domu żytko - pie¶ń żniwna
 10. A-a-a maleńki - kołysanki
 11. Boże Ojcze - pie¶ń pogrzebowa
  NIEMCY
 12. Wolno pada drobny ¶nieg - pie¶ń ¶piewana w czasie adwentu
 13. Na choince ¶wiata płon± - kolęda ze zbioru Hermana Kletke
 14. Jak zawsze co roku - kolęda na Nowy Rok
 15. O, głowo krwawo poraniona - pie¶ń wielkopostna
 16. A w niedzielę po obiedzie - pie¶ń wielkanocna
 17. Pleciemy ci panieński wianek - pie¶ń weselna, oczepinowa
 18. ProwadĽ nas, Jezu - pie¶ń religijna ¶piewana w ko¶ciele na wej¶cie młodej pary
 19. WeĽ więc moje dłonie - pie¶ń religijna ¶piewana na wyj¶cie młodej pary
 20. Gdzie znajduje się dusza - pie¶ń pogrzebowa
  STAROOBRZĘDOWY
 21. Pękła obr±czka - pie¶ń miłosna, ¶piewana na weselu
 22. Nie wiedziałam - pie¶ń weselna przy ubieraniu panny młodej i zaplataniu warkocza
 23. Bawiłem się - pie¶ń weselna, korowodowa do tańca
 24. Na zielonych ł±kach - pie¶ń weselna, korowodowa do tańca
 25. Nie wiedziała matka - pie¶ń weselna ¶piewana przy ubieraniu panny młodej
  ŻYDZI
 26. Opowie¶ć o żydowskim weselu
 27. Oj droga panno młoda, moje drogie dziecko! - pie¶ń weselna ¶piewana na cze¶ć panny młodej
 28. Opowie¶ć o weselu żydowskim
 29. Niech zagraj± bracia muzycy na czę¶c pana młodego zanim pójdzie pod ¶lubny baldachim - pie¶ń weselna
  SŁOWACY
 30. W głębokiej dolinie - pie¶ń miłosna
 31. Tam koło Lewoczy - pie¶ń zalotna
 32. Podejdę do ciebie - pie¶ń zalotna
 33. Do ko¶cioła jedno - pie¶ń weselna
 34. Młodzieńcze przy¶piewki weselne
 35. A przy naszym stole - pie¶ń weselna
 36. Zahuczały góry, zahuczały lasy - pie¶ń weselna
 37. Co dzi¶ tak miło pachnie - pie¶ń maryjna
 38. Każdy człowiek musi umrzeć - pie¶ń pogrzebowa
 39. Powiedzcie nam pasterze - pastorałka
 40. Wesoło¶ć wielka - pastorałka
  ROMOWIE
 41. Dumka
 42. Oj dane ne - pie¶ń religijna
 43. Melodia powolna po ojcu
 44. Melodia po ojcu
 45. Romans cygański
 46. Czardasz
 47. Czardasz
 48. Czardasz


opis:Druga w serii "Muzyka ¬ródeł" płyta z muzyk± i pie¶niami mniejszo¶ci narodowych i etnicznych mieszkaj±cych w Polsce: Litwinów, Niemców, Słowaków, Żydów, Romów i Rosjan (Staroobrzędowców) autorstwa A. Boruckiej-Szotkowskiej i A.Szewczuk-Czech. Mniejszo¶ci narodowe i etniczne, których folklor muzyczny znalazł się na płycie, nie tworz± jednej społecznej wspólnoty, przeciwnie żyj± w rożnych regionach Polski, we własnych stosunkowo zamkniętych społeczno¶ciach, które wytworzyły i podtrzymuj± własne tradycje ¶rodowiskowe i własny folklor. Nagrania umieszczone na płycie pochodz± z Archiwum Polskiego Radia S.A. i dokonane zostały w ogromnej większo¶ci w ostatnich latach. S± wiec odbiciem obecnego stanu zachowania muzyki tradycyjnej poszczególnych grup narodowych.


wykonawcy:Jan Bobkowski (ur. 1926) - ¶piew (1)
Biruta Kalinowska z d. Godlewska (ur. 1942) - ¶piew (2, 7)
Michalina Szymczyk z d. Nievulis (ur. 1929) - ¶piew (3, 4, 8, 11)
Zespół spiewaczy Kanapinis z Puńska (5)
Jan Jakubowski (ur. 1908) - ¶piew (6, 9)
Petronela Wołyniec (ur. 1914) - ¶piew (8)
Irena Kalinowska z d. Boćwińska (ur. 1970) - ¶piew (10)
Magdalena Heidenreich (ur. 1930) - ¶piew (12, 13, 14, 18, 19, 20)
Maria Majcherek (ur. 1920) - ¶piew (12, 13, 15, 16, 17, 20)
Zespół ¶piewaczek Riabina z Gabowych Gr±dów k. Augustowa (21, 22, 23, 24, 25)
Majer Bogdański (ur. 1912) - ¶piew (26, 27, 28, 29)
Ilona Pietraszek z d. Mazurek (ur. 1914) - ¶piew (30, 37)
Andrzej Bednarek (ur. 1925) - ¶piew (31, 32)
Ludmiła Majerczyk (ur. 1931) - ¶piew (33, 34)
Zespół ¶piewaczek z Krempach (35, 36, 40):
   - Irena Kowalczyk z d. Surma (ur. 1947),
   - Anna Tomaszkowicz z d. Surma (ur. 1941),
   - Maria Łukasz z d. Kapołka (ur. 1935),
   - Helena Bizup z d. Kaleta (ur. 1941)
Helena Pietraszek z d. Malec (ur. 1940) - ¶piew (38, 39)
Kiryło Sywak (ur. 1925) - skrzypce (41)
Romano Dżipen - zespół Romów z Augustowa (42)
Miklosz Czureja (ur. 1930) - skrzypce (43, 45)
Miklosz Czureja (ur. 1958) - skrzypce (44, 45)
Zespół Kałe Bała z Czarnej Góry (46)
Zespół Kałe Jakha z Nowej Huty (47)
Zespół Romani Rad z Ziębic (48)