To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Muzyka ¬ródeł
OD NARODZIN DO ¦MIERCI
vol. 23

Polskie Radio 2006

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

  KOŁYSANKI
 1. U¶nij-że mi, u¶nij mój ty aniołeczku
 2. Kołys ni się, kołys
 3. Pstro kokoska, pstro
  CHRZEST
 4. Oj, na mydło kumowie, na mydło
 5. Kumuniu, kumuniu, co bedziem robili
 6. Ach mój kumie, mój kumeczku
  DZIECIŃSTWO-PASTERSTWO
 7. Gońmy krowy, gońmy
 8. Ej, pasła byk owiecki
 9. Za stodoł± pasła bydło
  SIEROCE
 10. Zakuwała zieziuleńka
 11. Leciały żurawie przez pole błyszcz±ce
  ZALOTNE, MIŁOSNE
 12. Tam na polu syski, na polu kamycki
 13. W stodole sowa siada
 14. Oj, jakżem jechał od dziewczęcia
 15. Którandy Jasiu pojedzies
  WESELE
 16. Oj, zaloty, zaloty
 17. A wyńciez wy moja mamo przed tyn nowy dwór
 18. Dziewcynie mieć ładn±
 19. Oj, w ogrodzie ziele
 20. Juz dzwunium, juz dzwunium
 21. Przezegnaj ich matko
 22. Wybieraj się Jasiu
 23. Widzisz ty Kasiuniu na ko¶ciele krzyż
 24. Wisi ach wisi wiunecek ruciany
 25. Zasiała nam się drobna rutejka
 26. Gnij się, nie łam się
 27. A wokole mój wianeczku, wokole
 28. Grejta stołowi, stołowi
 29. Ogrywka chmielowa
 30. Ty swaszko daj nam sera
 31. ¦weci niesi±c, ¶weci
 32. A wykrynć się starsy druzba dokoła
 33. Cepili, cepili, ni mieli cepcyska
 34. Idzie druzki na dół wod±
  ¦MIERĆ
 35. Chrystus jest Pan, mój żywot on nagradza hojnie
 36. Żegnam cię mój ¶wiecie wesoły
 37. Jedna garstka ziemi


opis:Muzyka od pocz±tku istnienia człowieka towarzyszyła mu w codziennym i ¶wi±tecznym życiu. Dopełniała symbolikę obrzędów, pełniła w nich okre¶lon± rolę, dodawała lokalnego kolorytu. Pie¶ni były czę¶ci± codziennych czynno¶ci - kołysania dziecka do snu, pasienia bydła, pracy na roli, opisywały rado¶ć i ból towarzysz±ce szczególnym zdarzeniom życia - miło¶ci i ¶lubom, chrzcinom narodzonego dziecka i kresowi życia człowieka. Były ł±cznikiem wspólnoty wsi, bo większo¶ć z nich wykonywano razem podczas wesela, chrzcin, razem ¶piewano przy zmarłym. Osobne miejsce zajmuj± pie¶ni intymne, odnosz±ce się do uczuć (miło¶ć, tęsknota, zaloty, żal, ból), zawsze ¶piewane solo jako bardzo osobista forma wypowiedzi. Takie pie¶ni znajduj± się na płycie "Od narodzin do ¶mierci - muzyka obrzędów rodzinnych". [...]

Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowskawykonawcy:Maria Panek - ¶piew [łańcuckie] (1)
Janina Chmiel - ¶piew [lubelskie] (2, 25)
Krystyna Ciesielska - ¶piew [radomskie] (3, 20, 36)
Zespół "Ujazdowianki" z Ujazdowa [lubelskie] (4)
Joanna Rachańska - ¶piew [zamojskie] (5)
Albina Zaj±c - ¶piew [lubelskie] (6)
Stefania Gadzińska - ¶piew [lubelskie] (7, 26)
Anna Dunat - ¶piew [Beskid Żywiecki] (8)
Józef Graszka - ¶piew [Mazowsze Skierniewickie] (9)
Anna Andruszkiewicz - ¶piew [suwalskie] (10)
Katarzyna Bartkowiak - ¶piew [Wielkopolska] (11)
Piotr Młodawski - ¶piew [radomskie] (12)
Balbina Darłak - ¶piew [rzeszowskie] (13)
Władysłas Sworowski (¶piew) z kapel± z Krobii Biskupińskiej [Wielkopolska] (14)
Zofia Warych - ¶piew [Kurpie] (15, 31)
Maria Podgórska - ¶piew [lubelskie] (16,23)
Stefania Kietlińska - ¶piew [radomskie] (17)
Franciszek Polak (¶piew) z kapel± z Ko¶nych Hamrów [Podhale] (18)
Leokadia Nitychoruk - ¶piew [Podlasie] (19)
Elżbieta Małysa (¶piew) z kapel± z Zubrzycy Dolnej [Orawa] (21)
Karol Maciaszek (¶piew) z kapel± z Siekierczyny [tarnowskie] (22, 34)
Maria Walasik - ¶piew [radomskie] (24)
Zespół ¶piewaczek i kapela z Gliny [Mazowsze Rawskie] (27)
Stanisława Mi¶kiewicz - ¶piew [sieradzkie] (28)
Kazimierz Meto - skrzypce [Mazowsze Rawskie] (29)
Aleksandra Daniluk - ¶piew [Podlasie] (30)
¦piewaczki z kapel± z Raducza [Mazowsze Skierniewickie] (32)
Elżbieta Małysa - ¶piew [Orawa] (33)
Aleksander Hulip - ¶piew [lubelskie] (35)
Zespół ¶piewaczek z Godziszowa [lubelskie] (37)