To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Muzyka ¬ródeł
POLSKIE PIE¦NI RELIGIJNE
vol. 25

Polskie Radio 2006

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

  PIESNI O ZWIASTOWANIU I NARODZENIU PAŃSKIM
 1. A przy ł±cce, przy zielonej
 2. Z tamta strona pola zielanio sia zioła
 3. Stała se lipeńka, lipeńka zielona, alleluja
 4. Tam w miasteczku w Jeruzalom
 5. Sła Maryja na Jutrznie, Kirie Elejson
 6. Gdy Naj¶więtsza Panienka po ¶wiecie chodziła

 7. PIE¦NI O MĘCE I ¦MIERCI CHRYSTUSA - PASYJNE
 8. Już dobranoc, już dobranoc, ale nie każdemu
 9. Witaj cierniowo korono, z głogu morskiego pleciono
 10. Zastanów się, o człowiecze

 11. PIE¦NI WIELKANOCNE
 12. O poranku my ¶piewamy, Alleluja

 13. PIE¦NI MARYJNE
 14. Gwiazda ¦liczna
 15. O wczesnym poranku
 16. O Cudownym Obrazie

 17. PIE¦NI O ANIOŁACH I ¦WIĘTYCH
 18. Mój stużu Aniele
 19. Przezacna Księżna Dziewico Rozalijo pustelnico

 20. PIE¦NI POGRZEBOWE
 21. Aaa... przyjdzie godzina
 22. Je drabina do nieba
 23. Zaczynam lament więĽniów jęcz±cych

 24. OPOWIE¦CI I LEGENDY
 25. ¦wiontego Pietra w ko¶ciele
 26. Tadeuse z Wangelisty
 27. Szed Pan Jezus
 28. Onego casu w jednej krainie

 29. PIE¦NI PRZYGODNE
 30. Miałem Jezusa z serca kochanego


opis:Polskie pie¶ni religijne z żywej tradycji zawiera kolejna płyta z serii "Muzyka Ľródeł". To płyta szczególna, w znakomity sposób odzwierciedlaj±ca jedno¶ć pomiędzy tym co sacrum, a tym co profanum w kulturze tradycyjnej. Daje też obraz bogactwa form, gatunków, sposobów modlitwy towarzysz±cej niemal wszystkim czynno¶ciom domowym, zajęciom gospodarskim, dopełniaj±cej codzienne życie mieszkańców wsi. Ukazuje też niezwykł± inwencję twórcz± nieznanych z nazwiska ¶piewaczek i ¶piewaków w głębokiej przeszło¶ci układaj±cych pie¶ni na wszystkie możliwe okazje. Obecnie, wiele z tych pie¶ni istnieje już jedynie w zeszytach o pożółkłych kartkach, albo w głowach wykonuj±cych je osób, albo też ¶lad ich istnienia pozostał tylko w zapisach na ta¶mie magnetycznej w Archiwum Polskiego Radia. [...]

[...]Autorom płyty zależało na ukazaniu tej czę¶ci ¶piewów religijnych, które zwykle wykonywane były poza ko¶ciołem, należały do sfery intymnej życia mieszkańców wsi - ¶piewano je w domach, przy kapliczkach czy krzyżach przydrożnych, choć nierzadko przenoszono je też do ko¶cioła. [...]


wykonawcy:Zofia Warych - ¶piew (1, 2)
ur. b. 1939 Dębe, zam.living in Myszyniec, nagr. rec. Myszyniec 1999
Marian Kulik - ¶piew (3)
ur. b. 1928 Żurawnica, zam.living in Wilków, nagr. rec. Kazimierz 1995
Krystyna Placha - ¶piew (4)
ur. b. 1927 Zawaliny, zam.living in Janów Lubelski, nagr. rec. Kazimierz 1995
Zespół ¦piewaczy z Zagórzyc koło Sędziszowa Małopolskiego (Zofia Zawi¶lak, Teofila Schab, Maria Frydło) - ¶piew (5)
Mieczysław Pachutko - ¶piew, skrzypce (6)
Marian Kulik - ¶piew (7)
Maria Dębska - ¶piew (8)
Maria Ciupak - ¶piew (9)
Zespół ¦piewaczy z Wielopola Skrzyńskiego - ¶piew (10)
Zespół im. Józefa Szczotki z Milówki i Węgierskiej Górki (11)
Maria Bienias - ¶piew (12)
Zespół ¦piewaczy "Lipsk" z Lipska nad Biebrz± - ¶piew (13)
Julianna Adamek - ¶piew (14)
Aniela Sulowska - ¶piew (15)
Janina M±czka - ¶piew (16)
Zespół ¦piewaczek z Bandy¶ (Bronisława ¦wider, Marianna B±czek, Władysława D±browska) - ¶piew (17)
Regionalny Zespół Zwyczajów i Obrzędów, Pie¶ni i Tańca "Grodziszczoki" z Grodziska Dolnego - (18)
Zofia Sordyl - ¶piew (19)
Helena Mikucka - ¶piew (20)
Helena Matyszczyk - ¶piew (21)
Krystyna Ciesielska - ¶piew (22)
Adam Strug - ¶piew (23)1. A przy ł±cce, przy zielonej - o Zwiastowaniu, ¶piewana w adwencie [Kurpie]
2. Z tamta strona pola zielanio sia zioła - o Zwiastowaniu, ¶piewana w adwencie [Kurpie]
3. Stała se lipeńka, lipeńka zielona, alleluja - pastorałaka [lubelskie]
4. Tam w miasteczku w Jeruzalom - pastorałaka [lubelskie]
5. Sła Maryja na Jutrznie, Kirie Elejson - pastorałaka [rzeszowskie]
6. Gdy Naj¶więtsza Panienka po ¶wiecie chodziła - narracyjna, apokryficzna opowie¶ć o ucieczce do Egiptu, ¶piewana po Bożym Narodzeniu [suwalskie]
7. Już dobranoc, już dobranoc, ale nie każdemu - wielkopostna [lubelskie]
8. Witaj cierniowo korono, z głogu morskiego pleciono - pasyjna, ¶piewana w czasie adoracji Grobu Bożego [krakowskie]
9. Zastanów się, o człowiecze - pasyjna, ¶piewana w czasie adoracji Grobu Bożego [rzeszowskie]
10. O poranku my ¶piewamy, Alleluja - wielkanocna pie¶ń z bębnem [rzeszowskie]
11. Gwiazda ¦liczna - instrumentalna wersja maryjnej pie¶ni pielgrzymkowej [Beskid Żywiecki]
12. O wczesnym poranku - o Matce Boskiej Siewnej [Mazowsze]
13. O Cudownym Obrazie - o Matce Boskiej Studzieńskiej [suwalskie]
14. Mój stużu Aniele - do ¶w. Anioła Stróża, przygodna, ¶piewana także przy zmarłym [Beskid Żywiecki]
15. Przezacna Księżna Dziewico Rozalijo pustelnico - hagiograficzna o ¶w. Rozalii [lubelskie]
16. Aaa... przyjdzie godzina - pogrzebowa, w formie alfabetycznej wyliczanki [lubelskie]
17. Je drabina do nieba - pogrzebowa [Kurpie]
18. Zaczynam lament więĽniów jęcz±cych - lament przy zmarłym, pogrzebowa [Rzeszowskie]
19. ¦wiontego Pietra w ko¶ciele - narracyjna, oparta na legendarnych przekazach chrze¶cijańskich [Beskid S±decki]
20. Tadeuse z Wangelisty - narracyjna, legenda o malowaniu obrazu NMP. Oryginalny incipit: ¦więty Łukasz Wangelista [suwalskie]
21. Szed Pan Jezus - moralizuj±ca, pie¶ń dziadowska [suwalskie]
22. Onego casu w jednej krainie - narracyjna o Sodomie i Gomorze [radomskie]
23.Miałem Jezusa z serca kochanego - przygodna, ¶piewana w różnych okoliczno¶ciach