To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Muzyka ¬ródeł
WOKÓŁ DZIECKA
vol. 27

Polskie Radio 2009

CD czasowo niedostępne

  KOŁYSANKI LULLABIES
  LUBELSKIE THE LUBLIN REGION
 1. Usnij, że mi usnij, malusieńkie dziecie
  Sleep now, sleep, little baby
 2. A-a-a, kotki dwa
  A-a-ah, these two cats
 3. Lulaj, ze mi lulaj, siwe ocka stulaj
  Lull baby, lull, close your grey eyes
 4. Oj kołysz, mi si kołysz, kolibejko lipowa
  Rock now, rock, lindenwood cradle
 5. Spatki dzicie, spatki
  Go to sleep, children
 6. Kołys mi się kołys, kołysejko z wierzby
  Rock now, rock, birchwood cradle
 7. Lulu dzieci, lulu, siedzi babka w ulu
  Lulu children lulu, a grandma sits in the beehive
 8. Lulaj dziecię, lulaj, wezne cię nad Dunaj
  Lull baby, lull, I'll take you to the river

 9. PRZESIEDLEŃCY Z OKOLIC LWOWA EXPATRIATES FROM THE LVOV AREA
 10. A-a-a, lulaj, lulaj, lulaj, lulaj, siwe ocka pozatulaj
  A-a-ah lullay lullay lullay, close your grey eyes

 11. SUWALSKIE THE SUWAŁKI REGION
 12. U¶nij, że mi u¶nij, Pan Jezus cie u¶pi
  Go to sleep now, Lord Jesus will put you to sleep

 13. POGRANICZE POLSKO-CZARNORUSKIE THE POLISH - BLACK RUSSIAN FRONTIER
 14. Luli, luli w kałybieli
  Lull now in the rocking cradle
 15. Kołysz mi się, kołysz, kolebeczko z lipki
  Rock now, rock, lindenwood cradle

 16. KURPIE - PUSZCZA ZIELONA KURPIE GREEN FOREST
 17. Kołys, ze sie kołys, kolebańko sama
  Rock now, rock cradle, on your own
 18. A-a-a, kotki dwa
  A-a-ah, these two cats

 19. MAZOWSZE
 20. Łoj, lulu moja, lulu
  My little luli baby
 21. A-a-a, kotki dwa
  A-a-ah, these two cats
 22. A-a-a, lulusia
  A-a-ah, my luli baby

 23. WIELUŃSKIE. OPOCZYŃSKIE THE WIELUŃ AND OPOCZNO REGIONS
 24. U¶nij, ze mi u¶nij, albo mi uro¶nij
  Sleep now, or grow up
 25. A-a-a kotki dwa
  A-a-ah, these two cats

 26. RADOMSKIE THE RADOM REGION
 27. Kołys, ze sie kołys, sama kolibecka
  Rock now, rock cradle, on your own
 28. Kołys, ze się kołys, kolibko lipowa
  Rock now, rock, lindenwood cradle
 29. Oj, kołys, ze sie kołys, kolebko dymbowa
  Rock now, rock, oaken cradle
 30. U¶nij, ze my u¶nij, albo my uro¶nij
  Sleep now, or grow up
 31. A-a-a kotki dwa
  A-a-ah, these two cats

 32. RZESZOWSKIE THE RZESZÓW RAGION
 33. Hej, lulaj ze mi, lulaj, bo cie rzuce w Dunaj
  Hey lull baby, lull, or I'll throw you in the river

 34. ŁEMKOWIE LEMKOS
 35. Lulaj, że mi lulaj, sywe oczka stulaj
  Lull baby, lull, close your grey eyes

 36. BESKID SˇDECKI THE SˇDECKI BESKID MOUNTAINS
 37. Lulaj, ze mi lulaj, siwe łocka stulaj
  Lull baby, lull, close your grey eyes

 38. PODHALE
 39. U¶nij, ze mi u¶nij, abo mi uro¶nij
  Sleep now, or grow up

 40. BESKID ŻYWIECKI THE ŻYWIECKI BESKID MOUNTAINS
 41. A u¶nij, ze mi u¶nij, abo mi uro¶nij
  Sleep now, or grow up

 42. BESKID ¦LˇSKI THE ¦LˇSKI BESKID MOUNTAINS
 43. Spej Janiczku, spej
  Sleep, little Johnny, sleep
 44. Dziobała kokoszka jagiełki
  A mother hen was pecking millet groats
 45. Tu srocka papciu gotowała
  Here a magpie cooked porridge
 46. Tu myszka kaszkę ważyła
  Here a little mouse cooked porridge
 47. Smażyła mysziczka kasziczkę
  A mouse fried kasha
 48. Kuju, kuju tego capka

 49. ZABAWY Z DZIEĆMI GAMES PLAYED WITH CHILDREN
 50. Cyli, cyli cegła
  Tsili, tsili brick
 51. Ene, due, rike, fake
 52. Szeł chłop do lasa
  A peasant went to the woods
 53. Hana bana "Czicziok"
 54. Ciupie, ciupie sikiereczka
  An axe is hewing hewing
 55. An-tan-ty-ki, dwa szpendliki
 56. Nasz Pan Fabian
  Our Mister Fabian

 57. WYLICZANKI COUNTING-OUT GAMES
 58. Babko, na cym stoicie – Ciuciobabka
  What are you standing on, grannie – blind man’s buff
 59. Na¶ladowanie ptaków: wróbelki, jaskółecka, dudek, słowik
  Birdsong imitation – sparrows, swallow, hoopoe, nightingale
 60. Uli, Ulijanko
  Blind man’s bluff
 61. Piłka do dołka
  Ball into the hole
 62. G±ski do domu
  Geese Come Back Home
 63. Ubrała raz g±ska g±sięta
  A goose once dressed the little geese
 64. Nie słuchała¶ myszko mamy
  You didn't listen to your mummy, little mouse
 65. Uciekoj mysko do dziury
  Run away to the hole, little mouse

 66. ZABAWY DZIECIĘCE CHILDREN'S PLAYS
 67. Owczarzyczek
  Little shepherd
 68. Wieża, wieża
  Tower tower
 69. Cztery mile za Warszaw±
  Four miles beyong Warsaw
 70. Zajmujta do domu mojego
  Come to my house
 71. Moje bydełecko
  My cattle
 72. U naszigo jawora
  Under our sycamore
 73. Na zielonej ł±ce
  In the green meadow
 74. Na groniczku torka
  On the hill top
 75. Pasła by jo, pasła
  I would pasture and pasture
 76. A ty zacku naucony - Żaczek
  And you, learned schoolboy


opis:Kołysanki, pie¶ni dziecięce, wyliczanki i zabawy zamieszczone na płycie pochodz± ze zbiorów Polskiego Radia. Najstarszych dokonano w roku 1974, najnowszych w 2009.

Kołysanki stanowi± połowę repertuaru zawartego na płycie (p. 1-30). Większo¶ć z nich to nagrania z lat 70. 80. i 90., wykonywane przez ¶piewaczki urodzone na pocz±tku XX wieku.[...]

Bogaty zbiór kołysanek zgromadzonych w zasobach archiwalnych Polskiego Radia skłonił nas do wyjazdów terenowych w poszukiwaniu innego dziecięcego repertuaru, przede wszystkim wyliczanek, zabaw i pie¶ni wykonywanych przy pasieniu gęsi i krów. W 2009 roku dokonali¶my nagrań na Mazowszu, Kurpiach, RadomszczyĽnie, w Opoczyńskiem i Beskidzie ¦l±skim. Jest to repertuar unikatowy - często zabawy i pie¶ni wywodz±ce się z tradycji ludowej zostały wyparte przez nowsze, których ¶piewaczki urodzone w czasach powojennych nauczyły się w szkole. Spotkania z wykonawczyniami starszego pokolenia były dla nas nieocenionym Ľródłem informacji o codziennym życiu dzieci na wsi, ich obowi±zkach, pracy i życiu rodzinnym. [...]   The lullabies, children's songs, counting-out games and children's play contained on this CD come from the Polish Radio collection. The oldest recordings were made in 1974, the latest – in 2009.

Half of the recorded tracks are lullabies (tracks 1-30), mostly in recordings from the 1970s, 1980s and 1990s, performed by singers born in the early 20th century.[...]

The rich collection of lullabies collected in the Polish Radio archive encouraged us to organise field trips in search of other children's repertoire, mainly: counting-out games, plays and songs performed while minding geese and cattle. In 2009 we made recordings in Mazovia, Kurpie, the Radom and Opoczno regions, as well as the Silesian Beskid Mountains. The repertoire we collected is unique, as the games and songs from folk tradition have already been frequently replaced by more recent ones, which singers born after the war learned at school. Meetings with performers of the older generation proved to be a priceless source of information about the every day life of villagers, their duties, work and family life. [...]


Wybór i opracowanie Selection and commentary:
ANNA SZEWCZUK-CZECH, KUBA BORYSIAK

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
This recording was made by funding from The Ministry Of Culture And National Heritage
wykonawcy:Anna Malec - ¶piew vocals (1)
(1913-1991), Jędrzejówka, nagr. rec. Warszawa 1974
Helena Goliszek - ¶piew vocals (2)
(1907-1999), Karczmiska, nagr. rec. Kazimierz 1979
Józefa Albiniak - ¶piew vocals (3)
ur. b. 1935 Brzeziny, zam.living in Stojeszyn, nagr. rec. Janów Lubelski 1988
Joanna Rachańska - ¶piew vocals (4)
(1918-2001) Łubcza, nagr. rec. Kazimierz 1979
Marianna Gumiela - ¶piew vocals (5)
(1919-2003) Sumin, nagr. rec. Kazimierz 1996
Janina Chmiel - ¶piew vocals (6)
ur. b. 1937 Wólka Ratajska, nagr. rec. Kazimierz 1997
Karolina Różańska - ¶piew vocals (7)
ur. b. 1927 Sól k. Biłgoraja, nagr. rec. Kazimierz 1985
Julia Okoń - ¶piew vocals (8)
ur. b. 1925 Majdan Stary, zam.living in Ruda Solska, nagr. rec. Kazimierz 2008
Bronisława Chmielowska - ¶piew vocals (9)
ur. b. 1935 Wołczuchy k. Lwowa (Ukraina) Wołczuchy near Lvov (Ukraine), zam. living in Mroczkowice k. Jeleniej Góry near Jelenia Góra, nagr. rec. Kazimierz 1989
Józefa Wasilczyk - ¶piew vocals (10)
(1913-1994) Gruszki, nagr. rec. Kazimierz 1990
Leonarda Sapieszko - ¶piew vocals (11)
ur. b. 1936 Rakowicze, zam. living in Lipsk nad Biebrz± on the Biebrza River, nagr. rec. Lipsk 1999
Stanisława Łozowska - ¶piew vocals (12)
(1916-2003) Lipsk nad Biebrz± on the Biebrza River, nagr. rec. Lipsk 1999
Waleria Żarnoch - ¶piew vocals (13)
(1908-1988) D±browy, nagr. rec. D±browy 1975
Zofia Charamut - ¶piew vocals (14, 31, 36, 60)
ur. b. 1933 Wolkowe (Kurpie – Puszcza Zielona), nagr. rec. Myszyniec 2009
Helena K±kolowa - ¶piew vocals (15, 16)
(1910 – †?) Celestynów, nagr. rec. Celestynów 1976
Maria Bienias - ¶piew vocals (17, 32, 46)
ur. b. 1943 Wola Korycka (Mazowsze Mazovia), nagr. rec. Wola Korycka 2009
Marianna Słonina - ¶piew vocals (18)
ur. b. 1916 Borki k. Piotrkowa Trybunalskiego near Piotrków Trybunalski, zam. living in Słoniny k. Ożarowa near Ożarów, nagr. rec. Słoniny 1998
Henryka Kowalczyk - ¶piew vocals (19, 49)
ur. b. 1930, Sielec (Opoczyńskie the Opoczno region), nagr. rec. Sielec 2009
Janina Zdrzalik - ¶piew vocals (20)
ur. b. 1928, Strykowice, nagr. rec. Strykowice 1998
Helena Szcze¶niak - ¶piew vocals (21)
(1907 – †?) Rosocha, nagr. rec. Rosocha 1975
Maria Pęzik - ¶piew vocals (22, 54)
ur. b. 1943 Gałki k. Rusinowa near Rusinów (Radomskie the Radom region), nagr. rec. Gałki 2009
Maria Siwiec - ¶piew vocals (23, 47, 48)
ur. b. 1959 Gałki k. Rusinowa near Rusinów (Radomskie the Radom region), nagr. rec. Gałki 2009
Krystyna Ciesielska - ¶piew vocals (24, 33, 37, 38, 55)
ur. b. 1945 Brogowa (Radomskie the Radom region), nagr. rec. Brogowa 2009
Józefa Turczyn - ¶piew vocals (25)
ur. b. 1941 Wola Zarczycka, nagr. rec. Kazimierz 1995
Olga Trochanowska - ¶piew vocals (26)
ur. b. 1929 Regietów, zam. living in Sobin k. Legnicy near Legnica, nagr. rec. Sobin 1998
Zofia Guc - ¶piew vocals (27)
ur. b. 1950 Podegrodzie, nagr. rec. Zakopane 1976
Helena Buńda - ¶piew vocals (28)
(1928-1989) Biały Dunajec, nagr. rec. Płock 1976
Jan Sobański - skrzypce violin (28)
(1908-1990) Biały Dunajec, nagr. rec. Płock 1976
Anna Dunat - ¶piew vocals (29)
ur. b. 1938 Pewla Wielka, nagr. rec. Kazimierz 2008
Maria Bury - ¶piew vocals (30, 34, 57, 58)
ur. b. 1929 Jaworzynka (Beskid ¦l±ski The Silesian Beskid Mountains), nagr. rec. Jaworzynka 2009
Urszula Gruszka - ¶piew vocals (35, 39, 40, 41, 56, 59)
ur. b. 1954 Koniaków (Beskid ¦l±ski The Silesian Beskid Mountains), nagr. rec. Koniaków 2009
Małgorzata Małyjurek - ¶piew vocals (42, 43, 44, 45, 52)
ur. b. 1948 Jaworzynka (Beskid ¦l±ski The Silesian Beskid Mountains), nagr. rec. Jaworzynka 2009
Józefa Romańska - ¶piew vocals (50, 51)
ur. b. 1934 Mirów (Krakowskie the Cracow region), nagr. rec. Kazimierz 2006
Jadwiga Godlewska - ¶piew vocals (53)
ur. b. 1931 Długosiodło (Kurpie – Puszcza Biała), nagr. rec. Długosiodło 2009