To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Maria Pomianowska
SUITA JEDWABNEGO SZLAKU


nakład wyczerpany

 1. Całun / The Shroud
 2. Rzeka Huang-ho / Huang-ho River
 3. Mongolskie łzy / Mongolian tears
 4. Zapomniana świątynia / The Forgotten Temple
 5. Pieśń pasterki / Pastorale (Shepherdess's Song)
 6. Taniec derwisza / Dance of a dervish
 7. Ruiny Palmiry / The Ruins of Palmyra
 8. Pieśń dziewczyny / Girl's song
 9. Wspomnienia pustyni / Remembrance of the desert
 10. Jedwabne sari / Silk sari
 11. Lipa / The Basswood
 12. Bitwa o Legnicę - krwawe spotkanie kultur / The Battle of Legnica - bloody clash of cultures
 13. Trzy księżniczki / Three princesses


opis:Dzisiaj mówimy o globalizmie jakby był to wynalazek naszych czasów, podczas gdy już tysiąc lat temu sieć handlowa łącząca Japonię z Wenecją miała zasięg imponujący. Tysiąc lat temu Jedwabnym Szlakiem wędrowali twórcy, odbiorcy i przekaziciele pierwszej kultury globalnej. Wśród nich nie zabrakło muzyków podróżujących z instrumentami i zapiskami na temat tradycji muzycznej różnych regionów Azji. Drogami Jedwabnego Szlaku przybyła do Europy praktyczna wiedza na temat egzotycznych skal, rytmów, melodii czy tańców.

Kompozycje na płycie to podsumowanie 20-letnich doświadczeń europejskiego muzyka przemierzającego kontynent Azji. Jest to próba zrozumienia innego od europejskiego sposobu pojmowania piękna w muzyce, innego jej rytmu, barwy i znaczenia. Każdy utwór bazuje na oryginalnym temacie melodycznym pochodzącym z Indii, Chin, Japonii, Tracji czy Polski. Użycie charakterystycznych dla danej kultury instrumentów muzycznych wzmacnia wiarygodność kompozycji. Jednocześnie przez wszystkie prawie utwory przewijają się instrumenty europejskie, dając dowód doskonałego współgrania ze sobą rożnych barw dźwięku należących do odległych od siebie kultur. Płyta jest też zapisem historii rekonstrukcji dwóch zaginionych staropolskich instrumentów smyczkowych (suki i fideli płockiej). Ich ożywienie stało się możliwe wyłącznie dzięki doświadczeniom związanym z poznaniem zapomnianych w Polsce, a stale żywych w Azji, technik grania na instrumentach smyczkowych. Płyta staje się zatem fascynującym spotkaniem Wschodu i Zachodu. Jest podróżą nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie.

Aby powiedzieć - Ja jestem - musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Dla mnie tym punktem stały się kultury muzyczne Azji, bym mogła powiedzieć im -Ty jesteś - i odnaleźć na nowo swoją własną tożsamość.

Widząc nieusuwalną inność odnaleźć wspólne elementy łączące odległe od siebie tradycje. Być może udało mi się. Ocena należy do słuchaczy. Każdy skomponowany przeze mnie utwór posiada swoją wewnętrzną historię. Opisałam ją, jak najlepiej potrafiłam.

Maria Pomianowskaskład zespołu:Maria Pomianowska - śpiew, er-hu, morin-hur, sarangi, tampura, suka, fidel płocka, wiolonczela (13)
Shunsuke Fujimura - solo na wiolonczeli
Fei Jenron - phipa, chińskie koto
Tomasz Sobaniec - marimba, darabuka
Tatsumi Yoshioka - shakuhachi
Kiyohide Tomimoto - japońskie koto
Migumi Yanami - flet
Tomomi Isabes - flet
Keith Manning - tabla, darabuka
Shunsuke Yamauchi - wiolonczela (7, 13)
Jan Pilch - indonezyjskie gongi