To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Warszawa Wschodnia
ŁAWECZKA

Warszawa Wschodnia 2014

CD czasowo niedostępne

   Podserednieje
  1. Uż ty czornyjmoj   4:28
  2. Ni trawuszka ni trawa   7:32
  3. W nas po ulice 1   1:52
  4. W nas po ulice 2   4:13
  5. W nas po ulice 3   2:25
  6. Zacwietali wa poli cwietoczki   3:31
  7. Tumany naszy,tumana   3:20
  8. Na Seredenskoj ulice   1:56
  9. Kto to idiot do mohilki radnoj   5:03
  10. Kak szli praszli razwiesiolyje dni 1   1:15
  11. Kak szli praszli razwiesiolyje dni 2   4:26
  12. Cwiali cwiali cwietiki   3:46
  13. My sidieli za wabranym stalom   4:31
  14. Donia, Doniuszka   6:14
  15. Razbieszczastnyj kazaczok   1:55
  16. W nas po mostu mostoczku   2:06
  17. Udawa maja   2:52
  18. Mimo majego sadika   3:36
   Warszawa Wschodnia
  1. Uż ty czornyjmoj   6:37
  2. Ni trawuszka ni trawa   5:08
  3. W nas po ulice   2:34
  4. Zacwietali wa poli cwietoczki   4:41
  5. Kak u nas na harie   4:26
  6. Nie skuczaj razudalaja galawa   2:38
  7. Tumany naszy,tumana   3:11
  8. Spit Syjonie   2:38
  9. Cwiali cwiali cwietiki   4:05
  10. Chmiel ty moj chmielinuszka   2:35
  11. Wa poli lipuszka   2:57
  12. U wutuszki u sereńkoj karotkije nożki   2:00
  13. My sidieli za wabranym stalom   2:53
  14. Mimo majego sadika   3:23
  15. Tatary szli   3:57

     Ławeczka jest opowieścią o wsi Podserednieje, do której podróżowaliśmy w latach 2002-2013, aby słuchać, dokumentować i uczyć się muzyki tradycyjnej od śpiewaków starego pokolenia. Jest to opowieść o niepowtarzalnej muzyce i ludziach, którzy naznaczyli ją swoimi osobowościami, dawnym sposobem słyszenia i doświadczania świata. Opowiadamy o dobiegającej końca epoce w muzyce, której odchodzenie w różnych kręgach kulturowych jest na innym etapie, ale przebiega podobnie. Dzielimy się naszymi pytaniami o sposoby czerpania z tradycji we współczesnym świecie i poszukiwaniem w niej wartości uniwersalnych.

  wykonawcy:

  CD 1:
  Warwara Dmitrewna Hodykina
  Pelagieja Kuzminiczna Hodykina
  Pelagieja Kuzminiczna Jarcewa
  Aleksandra Wasiliewna Koliadina
  Maria Metrofanowna Koliadina
  Olga Iwanowna Manieczkina
  Ewdokija Timofiejewna Popowa
  Maria Iwanowna Popowa
  Irina Kuzminiczna Szewcowa


  CD 2:
  Maniucha Bikont
  Joanna Górska
  Ewa Grochowska
  Anna Jakowska
  Jagna Knittel
  Justyna Piernik
  Taras Shumeyko
  Cezary Szymański
  Monika Walenko-Ili-Tsang
  Swietłana Własowa