To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Folk Music Collection vol. 5
HEN, GDZIE PIASKI I MOCZARY, GDZIE ZIELONE ZAWSZE BORY
PIEŚNI PUSZCZY KURPIOWSKIEJ

Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte


nakład wyczerpany

   Płyta, prezentująca najstarsze nagrania pieśni i muzyki Kurpiów Puszczy Zielonej, jest swego rodzaju podróżą śladami księdza Władysława Skierkowskiego, którą odbyli z aparaturą nagrywającą dokumentaliści działający w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Nagrania (83 numery) pochodzą z dwóch wypraw terenowych dokonanych w latach 1952 i 1954. Wybór nagrań jest tylko niewielką, najstarszą (choć zapewne najcenniejszą) częścią nagrań dokonanych na Kurpiach. W większości są to warianty pieśni notowanych przez ks. Skierkowskiego, zaśpiewane znów po ponad dwudziestu latach - tym razem do mikrofonu. Na płycie zarejestrowano dawny tradycyjny repertuar wykonywany przez najstarszą generację Kurpiów - wielu wykonawców urodziło się w drugiej poł. XIX w. Na szczególną uwagę zasługują śpiewy Walerii Mierzejek (ur. w 1874 r.), Stanisława Brzozowego (ur. w 1901 r.) - "klasyka" śpiewu kurpiowskiego czy pierwsze nagrania znanej z innych wydawnictw płytowych Walerii Żarnochowej.
   Przechowywane w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarsze znane dziś rejestracje fonograficzne folkloru muzycznego Puszczy Zielonej po ponad pół wieku zostają zaprezentowane szerszemu gronu słuchaczy. Choć osią tematyczną prezentowanej płyty jest repertuar obrzędowy, weselny liczną grupę pieśni stanowi repertuar miłosny opowiadający o zalotach, kawalerce, miłości, stracie wianka, rozłące, odtrąceniu. W wyborze odnajdziemy również pieśni pasterskie, społeczno-rodzinne, kołysanki, piosenki dziecięce i dla dzieci i inne. Płytę zamykają pieśni nabożne: pasyjna oraz dwie pieśni śpiewane podczas czuwania przy ciele zmarłego podczas tzw. "pustych nocy".

Jacek Jackowski

 1. uA ja z młodech lat
 2. A pod boram ua pod boram zielona murawaj
 3. Siwa kobylina pod boram stojała
 4. Wisła na polecko robzieć jej sia nie chcej
 5. Mamulu moja puś mje do dwora słuzijć
 6. uOstańze sia moja lubo
 7. Kjedi przijechali krobianiaki z wojny
 8. (A) Niech będzie Jezus Christus pochwalony
 9. Zakukała kukawecka
 10. Zasło słuńce zasło
 11. Siwi kóń zarzał
 12. Ci mnie dziywca cy mnie nie znas
 13. Roztwórzcie mnie moja matuleńku
 14. A pod Królewcam na nowam moście
 15. Lulaj lulaj małe dzicie
 16. Stary oberek
 17. Mój Bozez mój Boze
 18. Olender
 19. E ja z zionuskam w koło studni
 20. Zarzałi kóniki w zielonej pasiece
 21. A kołis-ze sie kołis kolibeńko sama
 22. Mjałem ja ptaszka mjałem w lesie
 23. Sowa w stodole siada
 24. uUjnie uuna krościańka tkać
 25. Zaświeć mniesiądzu na kadzidleńskie pole
 26. W koło mego uogródecka
 27. A w niedziele raniusiańko
 28. Marsz Polaci nieboraci
 29. Przisniło sie dziewcinie na łozku lezoncej
 30. Porówniaj Boze góri z dołami
 31. uOj wyjezdżaj z podwórecka mego
 32. uUklęknij Marysiu przed stołem styże
 33. Wisła z kościółecka juz nie panieneczka
 34. Witaj Królowa Matko litości
 35. Oberek od Wilczyna
 36. Gotuje sie ukrop w garku
 37. Napatrzta sie starzy napatrzta sie młodzi
 38. Cyście kościół zamiatali
 39. uOj zza stola pani młoda
 40. Powolniak Wół nie jadł
 41. Zieluna rutka modri ksiat
 42. Stara baba
 43. uUboga wdowusia ni ma komu robieć
 44. Leciałi gązańki przez las wysocańki
 45. Zakładajcie siwe kónie
 46. Kochani rodzice jak mówić moge
 47. uOj z podola biśki moje z podola
 48. A gdzie ten Janek polecioł co nam literka uobiecał
 49. Okrąglak Żebyś ty Jonie
 50. Latajo ptaski po wysokości
 51. Przeproś Marysiu matule swojo
 52. Grajo gracyki skaco koniki
 53. Siadaj nie gadaj ślicne kochanie
 54. Leci ceranecka a za nio gązecka
 55. Graj graciku abiś móg nie załuj sie mojech nóg
 56. Okrąglak
 57. W ciamnam lasku ptosek śpjiwa
 58. Siodłaj kónia do Torunia
 59. Gracekie grajo koniekie stajo
 60. Bodaj ta dąbrowa bodaj uogozała
 61. A tam na weselu
 62. Juz za stołi zasiadajo
 63. Mislałeś ti wjanusecku
 64. Gdzie wi jedziecie panie Mnichale
 65. A po coście przijechali moje mili goście
 66. Dajcie strijecku dajcie kochani
 67. A pod borem wolni wjatrek wzieje
 68. O uu mij mamy w pokojiku
 69. Tańcujze dziewcino tańcujze dobrze
 70. uOj biłić tam kartofle
 71. Kołis-ze sie kołis kołisko lipowa
 72. uAch ja biedna wdowa
 73. Leć głosie po rosie do Jasia mojigo
 74. Niech beńdzie Jezus Christus pochwaloni
 75. Wirządzaj sia dziwca moja
 76. Postawcie talierz postawcie bziałi
 77. Bhicam kónia bhicam bhicam lejcowégó
 78. Lądam dziewce lądam
 79. uA ti ptásku krogulásku
 80. Mój Boze ji mój Boze
 81. Rozmiślajmi dziś wierni chrześcijani
 82. Leco latami jakbi skrzydłami
 83. Barbaro święta berło Jezusowe

wykonawcy:
Stanisław Brzozowy (1-7, 77-80)
ur. w 1901 r. Krobia pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Krobia (1-7); nagr. 1954 r. Krobia (77-80)
Stanisława Pawełczyk (8)
ur. w 1932 r. Krysiaki pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Krysiaki
Stefania Drążyk (8)
ur. w 1928 r. Krysiaki pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Krysiaki
Waleria Mierzejek (9-15, 73-76)
ur. w 1874r. Stary Myszyniec pow. Ostrołęka, zam. Dąbrowy pow. Ostrołęka; nagr. 1952 r. Dąbrowy (9-15); nagr. 1954 r. Dąbrowy (73-76)
Franciszek Golan – skrzypce (16, 18, 35, 40, 42, 49, 56)
ur. w 1920 r. Jazgarka pow. Ostrołeka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Krobia
Starsze kobiety ze wsi Czarnia (17)
pow. Ostrołęka; nagr. 1952 r. Czarnia
Katarzyna Czerwińska (19)
ur. w 1876 r. Łodziska pow. Ostrołęka, zam. Dylewo pow. Ostrołęka; nagr. 1952 r. Dylewo
Marianna Cicha (20, 21)
ur. w 1876 r. Łączki pow. Kolno, zam. tamże; nagr. 1952 r. Tyczek pow. Kolno
Dzieci ze wsi Golanka (22)
pow. Ostrołęka; nagr. 1952 r. Golanka
Maria Deptuła (23)
ur. w 1906 r. Surowe pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Surowe
Antonina Sadłowska (24)
ur. w 1900 r. Dylewo pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Dylewo
Piotr Puławski (25)
ur. w 1902 r. Kadzidło pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Dylewo
Waleria Żarnochowa (26-34, 36-39, 43-45)
ur. w 1908 r. Dąbrowy pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Dąbrowy
Kobiety ze wsi Dylewo (41)
pow. Ostrołęka; nagr. 1952 r. Dylewo
Anna Kraśniewska – śpiew (42, 64-66) [oraz Franciszek Golan – skrzypce] (42)
ur. w 1899 r. Olszewka pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Olszewka, Krobia
Walenty Kaczyński – recytacja (46)
ur. w 1882 r. Obierwia pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Obierwia
Anna Trzcińska (47)
ur. w 1892 r. Pełty pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Czarnia
Nieznana wykonawczyni (48)
ur. w 1903 r. , zam. Zalesie; nagr. 1954 r. Zalesie
Waleria Chorążewicz (50-55)
ur. w 1913 r. Pełty pow. Ostrołęka, zam. Czarnia pow. Ostrołęka; nagr. 1952 r. Czarnia
Franciszka Skorupska (57)
ur. w 1902 r. Siedziborek pow. Ostrołęka, zam. Mikołajewo pow. Ostrołęka; nagr. 1952 r. Surowe
Rozalia Pabich (58-60)
ur. w 1904 r. Krobia pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Krobia
Rozalia Chorążewicz (61-63)
ur. w 1906 r. Surowe pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Surowe
Anna Korc (67-70)
ur. w 1904 r. Mikołajewo pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Surowe
Anna Sakowska (71)
ur. w 1900 r. Lipniki pow. Kolno, zam. Łączki pow. Kolno; nagr. 1952 r. Łączki
Rozalia Rudnikowa (72)
ur. w 1892 r. Łączki pow. Kolno, zam. tamże; nagr. 1952 r. Łączki
Ewa Kunimaga (81)
ur. w 1898 r. Zalesie pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1954 r. Zalesie
Stanisław Żarnoch (82-83)
ur. w 1901 r. Dąbrowy pow. Ostrołęka, zam. tamże; nagr. 1952 r. Dąbrowy