To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

RZECZPOSPOLITA KURPIOWSKA
w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika


Rzeczpospolita kurpiowska w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika (14 lutego, Warszawa)

RZECZPOSPOLITA KURPIOWSKA
w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika


sobota
14 lutego 2015 r.


Warszawa
Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1

bilety: 20 zł (koncert) / 10 zł (zabawa)





Program:

godz. 11:00-14:00 - warsztaty śpiewu
prowadzenie: Bendysioki i Adam Strug

godz. 15:00-18:00 - warsztaty tańca i warsztaty instrumentalne

godz. 19:00 - KONCERT MUZYKI I PIEŚNI KURPIOWSKICH

W koncercie wystąpią:
:: Bandysionki,
:: Kurpie na okrągło,
:: Jan Kania i Harmoniści z Lelisa,
:: Witold Kuczyński,
:: Zespół Warszawa Wschodnia,
:: Mateusz Kowalski,
:: Marcin Drabik,
:: Kompania Janusza Prusinowskiego


po koncercie - ostatkowa zabawa taneczna
z udziałem wszystkich zespołów



Imprezie towarzyszyć będzie promocja książki "KURPIE I MUZYKA" wydanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Mazowiecki Instytut Kultury.


książka KURPIE I MUZYKA, wyd. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Mazowiecki Instytut Kultury


Kurpie, porośnięty Puszczą Zieloną obszar północnego Mazowsza, charakteryzuje się autonomią kulturową. Mieszkańcy tej ziemi stworzyli własną kulturę, przechowali żywą tradycję, także tę, która złożyła się na jej specyficzną, wiejską fonosferę. W tej "krainie borów, wydm i mokradeł" śpiew rozbrzmiewał na wsi od świtu do zmierzchu, codziennie i od święta, cyklicznie – w zależności od pór roku i etapów życia ludzi. Dzięki księdzu Władysławowi Skierkowskiemu, autorowi publikacji "Puszcza Kurpiowska w pieśni", na początku międzywojnia zbiór ten przeniknął do muzyki wysokiej.
Do dziś kolejne pokolenia etnomuzykologów, kompozytorów, tancerzy, muzyków profesjonalnych i ludowych, muzyków folkowych i specjalizujących się w muzyce dawnej na różny sposób odczytują folklor mieszkańców Puszczy Kurpiowskiej.

Za sprawą zaprezentowanych w tomie opracowań czytelnik ma możliwość zetknięcia się z odmiennym podejściem badaczy do zagadnień inspiracji ludowych w muzyce wysokiej, a nie tylko poznać wartości, o które wzbogacona została muzyka polska XX stulecia dzięki Skierkowskiemu.
Uzupełnieniem tomu są dwie płyty CD zawierające oryginalne śpiewy kurpiowskie oraz utwory wybitnych polskich kompozytorów XX i XXI wieku inspirowane muzyką regionu kurpiowskiego.





Organizatorzy: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie | Mazowiecki Instytut Kultury | Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina | Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika | Towarzystwo Promocji Muzyki "Przez Muzykę do Serc" | Stowarzyszenie Forum Kultura | Fundacja Wszystkie Mazurki Świata | Powiat Ostrołęcki