To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

promocja 115 numeru Gadek z Chatki


ACK UMCS "Chatka Żaka" zaprasza na promocję 115 numeru Pisma Folkowego "Gadki z Chatki", któremu będzie towarzyszył koncert lubelskiego zespołu Aksak Balkan Trio. Na spotkaniu oprócz muzyki na żywo będzie też można otrzymać dołączoną do czasopisma płytę z nagraniami najciekawszych 16 folkowych kapel z krajów V4.


promocja 115 numeru Pisma Folkowego Gadki z Chatki (26 lutego 2015, Lublin)

Słowo i muzyka

czwartek
26 lutego 2015 r.
godz. 19:00


Lublin
ACK UMCS "Chatka Żaka"
ul. Radziszewskiego 16


wstęp wolny

spotkaniu będzie towarzyszył koncert zespołu
Aksak Balkan Trio

Słowo i muzyka

Muzyka tradycyjna Krajów Grupy WyszehradzkiejPracująca w ACK redakcja pisma zaprezentuje specjalny 115 jego numer poświęcony w całości zagadnieniom kultury, a szczególnie muzyki tradycyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Każdy z zamieszczonych w numerze artykułów odnosi się do współczesnego funkcjonowania muzyki tradycyjnej i ukazuje aktualne sposoby zachowywania i przekazywania dziedzictwa kulturowego Węgier, Polski, Czech i Słowacji. Aktywne działania domów tańca, festiwale folkowe i world music, licznie powstające zespoły wykonawcze i wydawnictwa płytowe są świadectwem żywej kultury łączącej zainteresowania mieszkańców V4. Współczesna scena folkowa jest obrazem możliwości jakie daje inspirowanie się kulturą tradycyjną w muzyce.

W najnowszym numerze znajdziemy artykuły wybitnych znawców folkloru muzycznego, jak prof. Zbigniewa Przerembskiego ukazującego związki między folklorem muzycznym krajów Grupy Wyszehradzkiej, czy dr Katarzyny Szyszki opisującej zwyczaje kolędowe na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Pokazujemy także zmiany jakie dokonały się od połowy XX wieku w kultywowaniu tradycji muzycznych w krajach wyszehradzkich. Balázs Weyer i Szymon Brzeziński z różnej perspektywy opisują środowisko domów tańca obecne już dzisiaj we wszystkich krajach V4, a Petr Doruzka dokonuje przeglądu czeskiej sceny muzycznej od XIX-wiecznych tradycji aż po folk. Zamieszczamy też tekst o kulturze Romów na Słowacji autorstwa Dawida Jędrzejaka, którego dopełnieniem jest rozmowa z wybitną przedstawicielką polskiej i słowackiej sceny folkowej i world music - Agatą Siemaszko. Dodatkowo zamieszczamy recenzje płyt, prezentacje nowości książkowych i płytowych, a w dziale Folk i okolice poprzez tekst Marka Styczyńskiego ukazujemy zróżnicowany świat roślin łączących kraje wyszehradzkie. Zamieszczamy wyjątkowy, bo najbardziej aktualny, przegląd zespołów folklorystycznych i folkowych z Węgier, Czech, Słowacji i Polski, a do całego nakładu dołączona jest płyta z nagraniami opisywanych wykonawców.
Promocji specjalnego numeru Pisma Folkowego Gadki z Chatki towarzyszyć będzie koncert zespołu Aksak Trio. Grupę tę stanowi trójka muzyków (Maria Natanson - śpiew, skrzypce, Piotr Majczyna - gitara, bouzouki, mandola, Robert Brzozowski - kontrabas), koncentrująca się wokół muzyki cygańskiej i bałkańskiej.


Aksak Balkan Trio (26 lutego 2015, Lublin)
Pismo ukazuje się od 1996 roku i jest jedynym w kraju periodykiem poświęconym muzyce folkowej i jej źródłom wraz całym kontekstem kulturowym. Jest wydawane przez UMCS i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

Projekt "Muzyka tradycyjna krajów wyszehradzkich – metody jej zachowania w XXI wieku" jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.