To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu

Celem Festiwalu jest przegl±d, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i ¶piewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie. Festiwal ma charakter konkursu.

W programie Festiwalu tradycyjnie znajduj± się konkursy dla:
- kapel ludowych
- solistów-instrumentalistów
- solistów-¶piewaków
- zespołów ¶piewaczych
- konkurs "Duży-Mały"
- konkurs folkloru rekonstruowanego

Tegoroczne seminarium folklorystyczne po¶więcone będzie tematowi: "Współczesne formy pracy z wykonawcami ludowymi w kontek¶cie zachowania przekazu kulturowego" (referaty wygłosz±: Aleksandra Bogucka, Henryk Dumin, Mirosław Nalaskowski, prowadzenie - Jan Adamowski).

Klub festiwalowy "TYNDYRYNDY" może się pochwalić bogatym programem warsztatów, targowiskiem instrumentów, koncertami i zabawami tanecznymi.

W sobotę, 27 czerwca o godz. 20:00 odbędzie się zabawa ludowa z udziałem kapel festiwalowych oraz zespołu Caci Vorba.Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu (25-28 czerwca 2015, Kazimierz Dolny n/Wisła)


PROGRAM:


czwartek, 25 czerwca


17:00 - Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne "Współczesne formy pracy z wykonawcami ludowymi w kontek¶cie zachowania przekazu kulturowego" (Muzeum Nadwi¶lańskie)


pi±tek, 26 czerwca

09:00 – Otwarcie 48. Targów Sztuki Ludowej

11:00 – Uroczyste Otwarcie Festiwalu – koncert konkursowy

14:00Koncert towarzysz±cy

15:00 – Konkurs Duży-Mały

17:00Koncert "Scena Mistrzów"

18:00 – Koncert konkursowy

21:00ognisko dla uczestników Festiwalu w ruinach Zamkusobota, 27 czerwca

09:00 – Targi Sztuki Ludowej

10:00 – Koncert konkursowy

14:00Widowisko "Wesele Kurpiowskie" w wykonaniu Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego "Carniacy" z Czarni

15:00 – Koncert konkursowy

20:00Zabawa ludowa z udziałem kapel festiwalowych oraz zespołu Caci Vorbaniedziela, 28 czerwca

09:00 – Targi Sztuki Ludowej

09:30Konsultacje Jury dla uczestników Festiwalu

10:30 – Msza ¦w. w intencji uczestników Festiwalu

12:00 – Korowód zespołów – OGŁOSZENIE WYNIKÓW i KONCERT LAUREATÓW

14:00Koncert "Lubelszczyzna żegna go¶ci festiwalowych"