To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Festiwal NA ROZSTAJNYCH DROGACH 2015


Festiwal NA ROZSTAJNYCH DROGACH 2015 (1-5 lipca, Zdziłowice, Janów Lubelski)


Festiwal muzyki tradycyjnej "Na rozstajnych drogach" to edukacyjno-artystyczne wydarzenie którego celem jest poznawanie i kultywowanie zanikających tradycji muzycznych oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Janowskiej i Roztocza Zachodniego. Ziemia Janowska łączy na swoim obszarze to co zaliczamy do najpiękniejszych na Lubelszczyźnie – Roztocze, a dokładnie jego zachodnią część nazywaną Gorajskim i Lasy Janowskie, stanowiące fragment Puszczy Solskiej. Muzyka ludowa tego zakątka Polski, w którym przenikały się różnorodne tradycje (polska, ukraińska, tatarska, żydowska, wołoska) jest przez etnomuzykologów uznawana za jedną z najciekawszych kultur muzycznych w Polsce i Europie.

Nad festiwalem unosi się duch suki biłgorajskiej, staropolskiego instrumentu smyczkowego pochodzącego z okolic Janowa Lubelskiego, który wyszedł z użycia w połowie XIX wieku. Instrument na nowo odrodził się w latach 90. XX wieku m.in. dzięki Zbigniewowi Butrynowi, muzykantowi z Janowa Lubelskiego, który dokonał rekonstrukcji suki.

Jednym z głównych elementów festiwalu są warsztaty muzyczne "Mistrz-uczeń" podczas, których można nauczyć się tradycyjnego śpiewu, gry na instrumentach oraz tańca od miejscowych wiejskich muzykantów i śpiewaków.

Po dwuletnim "leśnym muzykowaniu" w Momotach Górnych w rytmie podróżniaka Festiwal wędruje do Zdziłowic, wsi o niezwykle bogatych tradycjach muzycznych. Tak jak w poprzednich latach gościć będziemy również w Janowie Lubelskim.

Ze Zdziłowic i okolicznych miejscowości (Otrocz, Godziszów, Andrzejów, Wólka Ratajska) wywodzi się wielu wyjątkowych muzykantów i śpiewaków. To w Zdziłowicach ponad 120 lat temu powstała rodzinna kapela Dudków, stąd pochodził także m.in. skrzypek Leon Krzos, czy śpiewaczka Stefania Gadzińska (znana szerszej publiczności z utworu "A gdzież moje kare konie", który znalazł się na płycie Grzegorza Ciechowskiego "Oj dadana"). Do dzisiaj grywa tutaj jako jedna z nielicznych w Polsce wiejska orkiestra dęta, założona przez Bronisława Dudkę, mająca w swoim repertuarze tradycyjne rodzime melodie. Na tym terenie bogate są również tradycje męskiego śpiewu przejawiające się zarówno w śpiewie pogrzebowym jak i w repertuarze kolędniczym.

W tym roku proponujemy sześć grup warsztatowych (śpiew kobiecy i męski, suka, skrzypce, instrumenty dęte, bębenek i basy), a także warsztaty taneczne. Oprócz wspólnego muzykowania w tak zwanym "międzyczasie" będzie można spróbować swoich sił w grze na harmonijce ustnej oraz okarynie, a także stworzyć trąbkę z kory wierzbowej czy gwizdek z leszczynowego kija. Uzupełnieniem oferty muzycznej będą również warsztaty rękodzielnicze – lokalna tradycja wyplatania kapeluszy i łapci z rogożyny oraz wykonywanie tradycyjnych ozdób ze słomy i bibuły (kwiaty, pająki). Prowadzącymi warsztaty będą wiejscy śpiewacy i muzykanci ze Zdziłowic i okolic, a także ich uczniowie.

Ponadto w ramach festiwalu odbędą się także zajęcia muzyczne dla dzieci, spotkania i prezentacje, spektakle teatralne w ramach cyklu "teatr pod strzechą", projekcie filmowe, a także zabawy taneczne i koncerty muzyki tradycyjnej oraz tradycją inspirowanej. W trakcie festiwalu stworzony i odsłonięty zostanie wyjątkowy mural autorstwa Karoliny Bajki, nawiązujący do dawnych tradycji muzycznych regionu.

Festiwalowe wydarzenia zakończą się niedzielnym kameralnym koncertem, odbywającym się na malowniczym wirydarzu Janowskiego Sanktuarium.

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna "Obrazy minionego".


Projekt bazuje i rozwija dotychczasowe doświadczenia i działania Szkoły Suki Biłgorajskiej z Janowa Lubelskiego, która od 2007 roku jako oddolna, nieformalna inicjatywa działa na rzecz zachowania i kontynuacji muzyki tradycyjnej in crudo. Informacja o szkole na stronie www.szkola.sukabilgorajska.pl

Podczas Festiwalu zagrają i zaśpiewają: Kapela ze Zdziłowic, Jan Leszczyński, Stefan Maziarczyk, Jan Wnuk, Janina Chmiel, Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, Męski zespół śpiewaczy z Godziszowa, uczestnicy warsztatów muzycznych, Kapela Stanisława Głaza, Kapela Butrynów, Kapela Braci Dziobaków, Kapela Bornego, Kwartet Destymflandzki, Agata Harz i Remigiusz Hanaj oraz goście i przyjaciele...Festiwal "NA ROZSTAJNYCH DROGACH"
Roztocze Zachodnie / Lasy Janowskie (Zdziłowice, Janów Lubelski)


1-5 lipca 2015 (środa-niedziela):


- wystawa fotograficzna: Obrazy minionego

- warsztaty muzyczne "Mistrz-uczeń", Zdziłowice
   :: Suka kocudzka - Zbigniew Butryn
   :: Śpiew kobiecy - Ewa Grochowska, Janina Chmiel
   :: Śpiew męski - Paweł Grochocki, Jan Wnuk i śpiewacy z Godziszowa
   :: Skrzypce - Krzysztof Butryn przy wsparciu Jana Leszczyńskiego, Jana Jaworskiego, Stanisława Głaza
   :: Instrumenty dęte - Przemysław Łozowski, Eugeniusz Skrzypek
   :: Bębenek, basy - Robert Burdalski, Bronisław Rawski
   :: Taniec - Marta Urban-Burdalska oraz miejscowi tancerze
   :: Rękodzieło - Stefania Suchora
   :: Warsztaty dla dzieci
NA ROZSTAJNYCH DROGACH, Stanisław Głaz - warsztaty, fot. Mateusz Borny
Stanisław Głaz - warsztaty, fot. Mateusz Borny
czwartek, 2 lipca

Janów Lubelski / Targowisko Miejskie

7:55 - Kupta Oberka! - happening, muzyczna zapowiedź Festiwalu
9:00 - Muzyczny mural (ul. Sukiennicza)

 

Zdziłowice

godz. 20:00 - Taka muzyka – wieczór wspomnień o muzykantach i muzyce ze Zdziłowic. Projekcja filmów i dawnych fotografii
godz. 21.00 - potańcówka

NA ROZSTAJNYCH DROGACH, Kupta oberka!, fot. Mateusz Borny
Kupta oberka!, fot. Mateusz Bornypiątek, 3 lipca

Zdziłowice

20:00 - Teatr pod strzechą: "U znachorki w chałupie" – Zespół śpiewaczo-obrzędowy Blinowianki z Blinowa

21:00 - potańcówka

sobota, 4 lipca

Zdziłowice

14:30 - Tradycje muzyczne mikroregionu janowskiego. Dziedzictwo pokolbergowskie – współczesne działania zachowawcze - wykład - dr Agata Kusto (UMCS w Lublinie)

19:00 - Ordynacka nuta – koncert i potańcówka. W ramach potańcówki m.in. konkurs na najlepszą parę taneczną

niedziela, 5 lipca

Zdziłowice

13:00 - Spektakl teatralny dla dzieci: "O tym, jak kurka mała swych gospodarzy przechytrzyć chciała" - Teatr "Pod jaworem"

 

Janów Lubelski, Sanktuarium Janowskie

godz. 19:00 - Koncert pieśni z tradycji "Na każdy moment, na każdą godzinę" - Agata Harz i Remek Hanaj

NA ROZSTAJNYCH DROGACH, zabawa w Momotach, fot. Mateusz Borny
zabawa w Momotach, fot. Mateusz Borny
Organizatorzy: Fundacja Ochrony i Rozwoju i Twórczości Ludowej, Szkoła Suki Biłgorajskiej, Fundacja Stara Droga
Współorganizatorzy: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie oddział Zdziłowice, Zespół Szkół w Zdziłowicach, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Wsparcie finansowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg", Urząd Miasta w Janowie Lubelskim, Gmina Godziszów