To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

MUZYKA ¬RÓDEŁ

Seria Muzyka ¬ródeł udostępnia na płytach prawdziwe skarby muzycznego folkloru Polski. Nagrania (w wielu przypadkach dzi¶ już historyczne) autentycznych kapel i ¶piewaków ludowych, prezentowane s± według regionów.

Kolekcja ta, stanowi±ca ¶wiadectwo kultury narodowej, jest równocze¶nie muzyczn± map± regionów Polski. Jej poznanie to najtrafniejsza droga do Ľródeł, do kulturowych korzeni. Nikt nie powinien pomin±ć tej wyj±tkowej sposobno¶ci usłyszenia i poznania Ľródeł. "Oskar Kolberg w dĽwięku" - powiedziano po ukazaniu się pierwszych tytułów. Seria jest wydawana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W zbiorach Polskiego Radia znajduje się kilkadziesi±t tysięcy fonogramów dawnej i nowej muzyki ludowej wszystkich regionów Polski, gromadzonych przez czterdzie¶ci lat. Nagrania były dokonywane w różnych warunkach, zarówno u wykonawców w domu podczas terenowych wypraw redaktorów PR, jak i podczas rozmaitych imprez regionalnych b±dĽ ogólnopolskich, w¶ród których najważniejsze miejsce zajmuje Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu. Nagrania powstawały zwykle w organizowanym na miejscu studiu ze względu na wymogi anteny radiowej. Celem, tej prowadzonej przez lata, dokumentacji było zgromadzenie dobrej jako¶ci dĽwiękowego obrazu zmieniaj±cej się w szybkim tempie muzycznej kultury ludowej różnych regionów Polski, mniejszo¶ci etnicznych i narodowych zamieszkuj±cych nasz kraj, a także Polaków mieszkaj±cych obecnie poza granicami kraju. Wybrane nagrania najwybitniejszych wykonawców - ludowych muzyków i ¶piewaków znajduj± się na wszystkich płytach serii, która obecnie liczy 32 płyty.

JÓZEF ZARA¦ Z NIEZNAMIEROWIC
 vol. 33 

CD - 30 zł Dodaj do koszyka

RÓD KARPIELI
 vol. 32 

CD - 35 zł Dodaj do koszyka

KAPELA METÓW
 vol. 31 

CD - 26 zł Dodaj do koszyka


DYNASTIA SOWÓW Z PIˇTKOWEJ
 vol. 30 

CD - 25 zł Dodaj do koszyka

STANISŁAW KLEJNAS
 vol. 29 

CD - 23 zł Dodaj do koszyka

ANNA MALEC i KAPELA BRACI B¬DZIUCHÓW
 vol. 28 

CD czasowo niedostępne


WOKÓŁ DZIECKA
 vol. 27 

CD czasowo niedostępne


DOLNY ¦LˇSK
 vol. 26 

CD - 30 zł Dodaj do koszyka

POLSKIE PIE¦NI RELIGIJNE
 vol. 25 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

KOLĘDY I PASTORAŁKI
 vol. 24 

CD nakład wyczerpany

OD NARODZIN DO ¦MIERCI
 vol. 23 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

BALLADY
 vol. 22 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

MAZOWSZE cz. II
 vol. 21 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

KUJAWY
 vol. 20 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

ROMOWIE
 vol. 19 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

MNIEJSZO¦CI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE cz. II
 vol. 18 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

KASZUBY
 vol. 17 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

POLACY NA UKRAINIE, W RUMUNII I KAZACHSTANIE
 vol. 16 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


POLACY W BRAZYLII I ARGENTYNIE
 vol. 15 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


KRESY I (WILEŃSZCZYZNA, GRODZIEŃSZCZYZNA)
 vol. 14 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

MNIEJSZO¦CI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE cz. I
 vol. 13 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


¦LˇSK
 vol. 12 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

SIERADZKIE
 vol. 11 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

RZESZOWSKIE, POGÓRZE
 vol. 10 

CD czasowo niedostępne

SUWALSKIE, PODLASIE
 vol. 9 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


KRAKOWSKIE, TARNOWSKIE
 vol. 8 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


BESKIDY
 vol. 7 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


KURPIE, PUSZCZA ZIELONA
 vol. 6 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

WIELKOPOLSKA
 vol. 5 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

MAŁOPOLSKA PÓŁNOCNA
 vol. 4 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


LUBELSKIE
 vol. 3 

CD czasowo niedostępne

PODHALE
 vol. 2 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


MAZOWSZE
 vol. 1 

CD - 22 zł Dodaj do koszyka