To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

MUZYKA ¬RÓDEŁ

   Seria Muzyka ¬ródeł udostępnia na płytach prawdziwe skarby muzycznego folkloru Polski. Nagrania (w wielu przypadkach dzi¶ już historyczne) autentycznych kapel i ¶piewaków ludowych, prezentowane s± według regionów.
   Kolekcja ta, stanowi±ca ¶wiadectwo kultury narodowej, jest równocze¶nie muzyczn± map± regionów Polski. Jej poznanie to najtrafniejsza droga do Ľródeł, do kulturowych korzeni. Nikt nie powinien pomin±ć tej wyj±tkowej sposobno¶ci usłyszenia i poznania Ľródeł. "Oskar Kolberg w dĽwięku" - powiedziano po ukazaniu się pierwszych tytułów. Seria jest wydawana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   W zbiorach Polskiego Radia znajduje się kilkadziesi±t tysięcy fonogramów dawnej i nowej muzyki ludowej wszystkich regionów Polski, gromadzonych przez czterdzie¶ci lat. Nagrania były dokonywane w różnych warunkach, zarówno u wykonawców w domu podczas terenowych wypraw redaktorów PR, jak i podczas rozmaitych imprez regionalnych b±dĽ ogólnopolskich, w¶ród których najważniejsze miejsce zajmuje Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu. Nagrania powstawały zwykle w organizowanym na miejscu studiu ze względu na wymogi anteny radiowej. Celem, tej prowadzonej przez lata, dokumentacji było zgromadzenie dobrej jako¶ci dĽwiękowego obrazu zmieniaj±cej się w szybkim tempie muzycznej kultury ludowej różnych regionów Polski, mniejszo¶ci etnicznych i narodowych zamieszkuj±cych nasz kraj, a także Polaków mieszkaj±cych obecnie poza granicami kraju. Wybrane nagrania najwybitniejszych wykonawców - ludowych muzyków i ¶piewaków znajduj± się na wszystkich płytach serii, która obecnie liczy 25 płyt.

RÓD KARPIELI
  
Polskie Radio 2019

CD - 35 zł Dodaj do koszyka

KAPELA METÓW
  
Polskie Radio 2014

CD - 26 zł Dodaj do koszyka


DYNASTIA SOWÓW Z PIˇTKOWEJ
  
Polskie Radio 2014

CD - 25 zł Dodaj do koszyka

STANISŁAW KLEJNAS
  
Polskie Radio 2013

CD - 23 zł Dodaj do koszyka

ANNA MALEC i KAPELA BRACI B¬DZIUCHÓW
  
Polskie Radio 2013

CD - 30 zł Dodaj do koszyka


WOKÓŁ DZIECKA
  
Polskie Radio 2009

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


DOLNY ¦LˇSK
  
Polskie Radio 2008

CD - 30 zł Dodaj do koszyka

POLSKIE PIE¦NI RELIGIJNE
  
Polskie Radio 2006

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

KOLĘDY I PASTORAŁKI
  
Polskie Radio 2006

CD czasowo niedostępne

OD NARODZIN DO ¦MIERCI
  
Polskie Radio 2006

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

BALLADY
  
Poslkie Radio 2004

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

KUJAWY
  
Polskie Radio 2001

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

ROMOWIE
  
Polskie Radio 2001

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

MNIEJSZO¦CI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE cz. II
  
Polskie Radio 2000

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

KRESY I (WILEŃSZCZYZNA, GRODZIEŃSZCZYZNA)
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

MNIEJSZO¦CI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE cz. I
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


¦LˇSK
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

SIERADZKIE
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

RZESZOWSKIE, POGÓRZE
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

SUWALSKIE, PODLASIE
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


KRAKOWSKIE, TARNOWSKIE
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


BESKIDY
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


KURPIE, PUSZCZA ZIELONA
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

WIELKOPOLSKA
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

MAŁOPOLSKA PÓŁNOCNA
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


LUBELSKIE
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka

PODHALE
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka


MAZOWSZE
  
Polskie Radio 2013

CD - 22 zł Dodaj do koszyka