To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

RADIO AZJA 2014

   Radio Azja jest wydarzeniem muzycznym, będącym próbą przybliżenia nowej sceny muzycznej z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Od października do grudnia 2014 zostaną zaprezentowane trzy koncerty azjatyckich twórców, będących poza kulturowym mainstreamem. Łączy ich niestandardowe podejście do muzyki, zamiłowanie do eksperymentu i dźwiękowych poszukiwań.
   Program Radia Azja ukształtują artyści śmiało łamiący muzyczne konwenanse, przekraczający granice gatunków. Na scenie zagości mieszanka, na którą złożą się m.in. noise, awangarda, minimal, industrial, punk, rock, blues, piosenka autorska, etno, a nawet muzyka religijna. Zabraknie za to azjatyckiego popu, nie będzie też powszechnie promowanych przez centra kultury artystów w strojach ludowych.
Organizatorzy chcą przedstawić to, co ich zdaniem, we współczesnej muzyce azjatyckiej jest najciekawsze. Zaprezentują mało znane artystyczne zjawiska, niewyprane jeszcze z kulturowej tożsamości. Nie unikają elementów charakterystycznych dla muzyki Dalekiego Wschodu, do których nie przyzwyczajone jest europejskie ucho. Rozbudowane cykle rytmiczne, improwizacja, odmienne skale, inne sposoby emisji głosu, ćwierćtony, dysonanse, odmienne środki wyrazu i sposoby ekspresji scenicznej - wszystko to służyć będzie poznaniu odległych kanonów piękna. Na scenie pojawią się zarówno tradycyjne instrumenty, jak i najnowszej generacji elektronika. Współcześnie brzmiące utwory mają swoje źródła w klasycznych dalekowschodnich sztukach performatywnych, takich jak koreańskie pansori czy opera pekińska.

   Idea Radia Azja zrodziła się wraz z rozwojem Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Cykl koncertów jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kulturą Azji i chęć poznawania różnych współczesnych dziedzin sztuki azjatyckiej.


RADIO AZJA 2014 (październik, listopad, grudzień)

RADIO AZJA 2014

20 października - Be-Being (Korea Płd.)
27 listopada - Hiromichi Sakamoto (Japonia)
8 grudnia - DaWangGang (Chiny)


koncerty rozpoczynają się o godz. 20:00
TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, Warszawa

bilety: 30 zł / 25 zł / 15 zł
w kasie TR Warszawa

RADIO AZJA 2014 (październik, listopad, grudzień)
BE-BEING (Korea Południowa)

20.10.2014 (poniedziałek)
TR Warszawa (ul. Marszałkowska 8)

bilety: 40 zł / 35 zł / 20 zł
godz. 20:00

Li & Sa - Projekt Muzyki Buddyjskiej

Projekt Li & Sa to wyjątkowe i nowoczesne w formie widowisko oparte na koreańskiej muzyce tradycyjnej, operze pansori, mantrach i buddyjskim tańcu. Muzyka grana na żywo przeplata się z elektroniką, a dźwiękom towarzyszą absorbujące wizualizacje.

   Projekt został stworzony przez kolektyw Be-Being, w skład którego wchodzą najznamienitsi koreańscy muzycy, wykonujący muzykę tradycyjną i współczesną: Jang Young-gyu - kompozytor (znany już polskiej publiczności jako basista UhUhBoo Project) oraz wirtuozi tradycyjnych instrumentów koreańskich: Park Soon-a, Na Won-il, Chun Ji-yoon, Shin Won-young, a także Lee Seung-hee - mistrzyni koreańskiej opery pansori.
   Współtwórcą projektu jest Jeong Gak, młody mnich buddyjski, będący jednym z wykonawców. Spektakl jest odbiciem współczesnej wrażliwości, kształtowanej przez świadomość dawnych form sztuki oraz ich rezonans w teraźniejszości. Jest więc próbą zrozumienia buddyjskiej filozofii uosabianej przez sztukę, a także reinterpretacją tradycyjnej buddyjskiej muzyki i tańca z perspektywy sztuki współczesnej.
   Tytuł Li&Sa odnosi się do pojęć Do-Li (rozum) oraz Sa-Sang (zjawisko), będących dwoma różnymi, a zarazem uzupełniającymi się, aspektami filozofii buddyjskiej. Li reprezentuje intelektualną ścieżkę do osiągnięcia świadomości, Sa to pełna umiłowania droga prowadząca do współodczuwania. Dualizm ten jest obecny we wszystkich buddyjskich rytuałach i praktykach muzycznych.

Zespół wystąpi w składzie:
Park Soon-a - Gayageum (cytra)
Na Won-il - Piri (stroikowy flet trzcinowy)
Shin Won-young - Janggu (bęben klepsydrowy)
Lee Seung-hee - Pansori (tradycyjna koreańska sztuka wokalna)
Chun Ji-yoon - Haegeum (dwustrunowa fidel kolanowa)
goście specjalni: mnisi Jeong Gak i Beop Soo

Radio Azja - Be-Being

Be-Being


Be-being - Li&Sa project

Be-being - Li&Sa project
HIROMICHI SAKAMOTO (Japonia)

27.11.2014 (czwartek)
TR Warszawa (ul. Marszałkowska 8)

bilety: 30 zł / 25 zł / 15 zł
godz. 20:00
Radio Azja - Hiromichi Sakamoto

Hiromichi Sakamoto (Japonia)

Hiromichi Sakamoto - artysta wszechstronny, instrumentalista i kompozytor, w trakcie swoich koncertów nie tylko gra na wiolonczeli i w niekonwencjonalny sposób operuje głosem, ale również używa piły, wiertarek oraz innych, niezwiązanych ze sceną i muzyką, przedmiotów. W celu rozszerzenia dźwiękowych możliwości wiolonczeli, ośmiela się wykonywać różne eksperymenty, uderzając i szorując jej powierzchnię za pomocą wibratorów, wiertarki elektrycznej lub szlifierki, produkując przy tym widowiskowy deszcz iskier. Podczas jego występów usłyszeć można zarówno bardzo radykalne formy improwizowane, jak i starannie skomponowane utwory liryczne.
   Oprócz solowej działalności koncertowej, tworzy liczne projekty z artystami zajmującymi się filmem, teatrem, sztukami wizualnymi, fotografią, butoh czy street artem. Jego twórczość jest niezwykle eklektyczna i wykracza poza granice gatunku. Hiromichi Sakamoto był członkiem takich zespołów jak Pa czy Shibusa-shirazu. Współpracował m.in. z Yoshihide Otomo, Kazuhisa Uchihashi, Keiji Haino i Larsem Hollmerem.

   Hiromichi Sakamoto jest bohaterem filmu "i tak nie zależy nam na muzyce" ("we don't care about the music anyway") w reż. Cedrica Dupire i Gasparda Kuentza, którego specjalny pokaz z udziałem muzyka odbędzie się 26 listopada.
   "i tak nie zależy nam na muzyce" to jeden z najoryginalniejszych muzycznych dokumentów ostatnich lat. Panorama niezależnej sceny japońskiej, od noise'u, przez industrial, laptopy, minimal, po avant-pop. Siła filmu pochodzi m.in. ze zderzeń fragmentów koncertów z ujęciami z życia codziennego. Reżyserzy umieszczają twórczość ośmiu tokijskich muzyków, w tym właśnie Hiromichiego Sakamoto, na szerszym społecznym tle. Przez muzyczny pryzmat przepuszczają konfrontację idei niezależności z konsumpcyjnym charakterem życia we współczesnej metropolii. Traktują swoją muzykę jako niepokojącą i prawdziwą rzeczywistość, ukrytą pod fikcyjną powierzchnią konsumpcji. Proces wychodzenia z iluzji bogactwa i dobrobytu, nieograniczonego dostępu do dóbr i informacji odbywa się na marginesach, poza systemem. Rozczarowani outsiderzy właśnie tam szukają autentyczności.
źródło: http://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?id=876

DAWANGGANG (Chiny)

8.12.2014 (poniedziałek)
TR Warszawa (ul. Marszałkowska 8)

bilety: 30 zł / 25 zł / 15 zł
godz. 20:00


   Sięgając po muzykę dawnych Chin, tradycyjne pieśni z Azji Centralnej, muzykę religijną, eksperymentalne piosenki i współczesnego rocka, DaWangGang kreuje perfekcyjne połączenie dzikości i duchowości. Balansując na pograniczu piosenki autorskiej, azjatyckiego, wieloetnicznego folkloru, pekińskiej opery i współczesnych trendów, tworzy wyjątkowy związek tradycji z teraźniejszością.

   Założycielem DaWangGang jest Yuzhe Song, wszechstronny muzyk pochodzący z północno-wschodniej części Chin. Początkowo grywał w zespołach punk-rockowych, studiował kompozycję i grę na gitarze w Pekinie. Potem zdecydował się porzucić tradycyjną edukację i rozszerzyć muzyczne doświadczenia o trwającą dziesięć lat podróż po ustronnych zakątkach Chin. Jego nauczycielami byli muzycy wywodzący się z różnych grup etnicznych i społecznych. Zdobyta wiedza przełożyła się na stworzenie projektu DaWangGang, którego otwarta formuła zakłada udział artystów, poruszających się w różnorodnej stylistyce muzycznej.


wywiad z artystą:

DaWangGang - wywiad z Yuzhe Songiem

Radio Azja - DaWangGang (Chiny)

DaWangGang (Chiny)