To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

MARIA SIWIEC

Maria Siwiec należy do najwybitniejszych współczesnych śpiewaczek ludowych. Zdobyła uznanie jako solistka, członkini i kierowniczka zespołu "Gołcunecki", doskonała tancerka ludowa oraz mistrzyni i popularyzatorka tradycji muzycznych południowego Mazowsza (obszaru przenikania się wpływów z regionu opoczyńskiego i radomskiego). Urodziła się we wsi Gałki Rusinowskie w 1959 r. Marię Siwiec cechuje prostolinijność, ujmująca życzliwość i szczególna umiejętność tradycyjnego przekazu pieśni, melodii, tańców. Od wielu lat wraz z członkiniami zespołu "Gołcunecki", z muzykantami i kapelami z okolic Przysuchy prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego.

Jest laureatką wielu festiwali i nagród m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga (2015 r.). Wraz z artystką Gabą Kulką wystąpiła w jednym z odcinków programu "Szlakiem Kolberga".

ŚPIEWACZKA Z GAŁEK RUSINOWSKICH
  

CD nakład wyczerpany