To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Targowisko instrumentów w internecie


Targowisko instrumentów - strona internetowa
Z początkiem 2015 r. ruszyła strona internetowa "Targowisko instrumentów".

Od 2011 r. Targowisko instrumentów było jednym z punktów programu warszawskiego Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, miało swoją odsłonę również m.in. na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzy Dolnym n. Wisłą a także na festiwalu Rozstaje w Krakowie.

Inicjatorem Targowiska jest Piotr Piszczatowski - jeden z organizatorów Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, współtwórca Warszawskiego Domu Tańca, członek zespołu Janusz Prusinowski Kompania czy Monodia Polska. Współpracuje też z teatrem muzycznym Słuchaj Uchem.

Powodem zorganizowania Targowiska instrumentów była chęć spotkania muzyków i muzykantów z twórcami instrumentów. Warszawski Festiwal okazał się idealnym miejscem do wzajemnego poznania się, a także dał możliwość prezentacji swych prac twórcom. Nawet jeśli nie sprzedali swych instrumentów na miejscu, przyjmowali zamówienia i wymieniali się kontaktami.

W 2014 r. Piotr i Dorota Piszczatowscy wyruszyli w podróż po Polsce szlakiem znanych im twórców instrumentów. Odwiedzali ich, rozmawiali, zbierali informacje, robili zdjęcia. Efektem tej podróży jest strona internetowa Targowiska instrumentów. Znajdziemy tu sylwetki twórców, zdjęcia z ich pracowni, informacje o instrumentach. I oczywiście rzecz najważniejszą, czyli kontakty.

Znajdziemy tu namiary i informacje o twórcach różnego rodzaju instrumentów, od tradycyjnych polskich po afrykańskie czy wręcz będące "kreacjami lutniczymi".

Strona ma być cały czas uzupełniana i aktualizowana.
:: www: targowiskoinstrumetnow.pl

:: Targowisko na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.

:: Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.