To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Festiwal NOWA MUZYKA ŻYDOWSKA

   Festiwal ten jest wyzwaniem dla wszystkich szukających w muzyce żydowskiej czegoś więcej niż "historycznych" stylizacji, do odkrywania nowej, nierzadko radykalnej estetyki.
   To spotkanie z autentycznością i wrażliwością artystów, dla których tradycja jest jedynie i aż punktem wyjścia, zaś inspiracją i kontekstem jest muzyczna współczesność.
   Unikalny, kulturotwórczy charakter wydarzenia podkreślają specjalnie na Festiwal powstające projekty muzyczne, będące próbą podjęcia przerwanej nici żydowskiej tradycji, a także debiuty artystyczne otwierające drogę do dalszej kariery. Ponadto ambicją społeczną Festiwalu jest propagowanie postaw tolerancji i akceptacji różnorodności, a także prezentacja wielokulturowości i otwartości.

Archiwum:
6. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, 18, 23-27 kwietnia 2015 r.
4. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, 9-12 maja 2013 r.
3. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, 18-22 kwietnia 2012 r.
2. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, 31 marca-2 kwietnia 2011 r.

7. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska - 14-17 kwietnia 2016

FESTIWAL   |   program   |   artyści   |   bilety
7. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska7. Festiwal Nowa Muzyka Żydowska